Uchwała nr 39/91/2019Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 5 września 2019w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i zawarcie umowy najmu powierzchni w budynku I liceum Ogólnokształcącego w Skarżysku-Kamiennej Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019r. poz.511 i 1571) oraz Uchwały Nr 114/XVI/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd

Uchwała nr 39/91/2019
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 5 września 2019


w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i zawarcie umowy najmu powierzchni w budynku I liceum Ogólnokształcącego w Skarżysku-Kamiennej

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019r. poz.511 i 1571) oraz Uchwały Nr 114/XVI/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd


Zarząd Powiatu u c h w a l a, co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na odstąpienie od przetargu i zawarcie umowy najmu 2 m2 powierzchni użytkowej w I liceum Ogólnokształcącym w Skarżysku-Kamiennej z – Panem Grzegorzem Wcześniakiem PPHU Sandwich Serwis w celu umieszczenia automatu z żywnością. Umowa najmu będzie zawarta na okres jednego roku. Warunki umowy najmu ustali Dyrektor I liceum Ogólnokształcącego w Skarżysku - Kamiennej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi I liceum Ogólnokształcącego w Skarżysku-Kamiennej.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                Przewodniczący Zarządu Powiatu Skarżyskiego
                                                                                        Artur Berus
Członkowie Zarządu
Anna Leżańska....................................
Katarzyna Bilska..................................
Tadeusz Bałchanowski...........................
Adam Ciok ….......................................Uchwała (67kB) pdf

metryczka


Opublikował: Anna Bugajska (9 września 2019, 13:11:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 205