zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działek ewidencyjnych, Łączna

Na podstawie § 32  Rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii
z dnia 27 lipca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021, poz. 1390), uprzejmie
zawiadamiam,
 

że wykonywane są czynności geodezyjne związane z ustaleniem granic nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym nr 261003_2.0006 Łączna oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 292.
W związku z tym w dniu 10.11.2022r., o godz. 11:30 w Łączna-Jaśle  zostaną przeprowadzone czynności ustalenia granic tych nieruchomości z nieruchomościami sąsiednimi 289.
 
     Wobec powyższego proszę o zgłoszenie się w podanym wyżej terminie w terenie w Łączna- Jaśle gm.Łączna.
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie  z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy ustaleniu granic ich gruntów oraz z dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy – pełnomocnictwo na piśmie.  Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt.

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje ww. czynności.
 
 
 
                                                                                                                                             ……………………………………………
                                                                     podpis geodety
 
 
  Zawiadomienie (191kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Alfred Dulęba (19 października 2022)
Opublikował: Ewelina Magdziarz (21 października 2022, 07:16:09)

Ostatnia zmiana: Ewelina Magdziarz (24 października 2022, 09:12:24)
Zmieniono: zmiana katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 419