Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia /wznowienia punktów granicznych - działka nr 656/1

Myszków, dn.15.09.2021
NIERUCHOMOŚCI
Karolina Góźdź-Skuła
Wzdół-Kolonia 3
26-010 Bodzentyn
tel. 505 052 983
Pani / Pan
Właściciele/ władający
działek
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach wyznaczenia/wznowienia punktów granicznych - na podstawie art. 32 i 39
z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2021r.,
poz. 1990), o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - na podstawie §38 ust. 1
rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021r., poz. 1390).
Działając na podstawie w/w przepisów, zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym
Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Skarżysku – Kamiennej,
zawiadamiam:
Pana (Panią), że w dniu 11.10.2022 o godz. 10.15 zostaną przeprowadzone czynności
wyznaczenia/wznowienia znaków granicznych/ ustalenie przebiegu granic nieruchomości
określających granice nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako
działka nr 656/1 (obręb 0014 Odrowążek) z działkami sąsiednimi nr 662/3, 653/2, 653/3,
665/1, 412 ( obręb 0014 Odrowążek) i 171 (obręb 0009 Kopcie).
W związku z powyższym, zapraszam Pana (Panią) do wzięcia udziału w opisanych
czynnościach.
Przypomina się o konieczności posiadania stosownych pieczątek, pełnomocnictw i dowodu
tożsamości.
Karolina Góźdź-Skuła
nr upr 22042

Zawiadomienie (284kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Karolina Góźdź-Skuła (8 września 2022)
Opublikował: Anna Cisowska (9 września 2022, 11:17:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 307