Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia granic nieruchomości - Właściciele działek: 44/1, 44/2, 69, 43, 70, 99

Skarżysko - Kamienna, dnia 25.07.2022 r.
„GEO-SKAR”
BIURO USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCH
Katarzyna Rozwadowska
27-220 Mirzec, Gadka 231 A
tel.kom. 793-669-229
NIP 6641928816 REGON 26030447a4
...............................................
Wykonawca prac geodezyjnych
Właściciele działek: 44/1, 44/2, 69, 43,70, 99
Obr. 3-Place
Gm. Skarżysko -Kamienna
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych /
ustalenia granic nieruchomości
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne        (Dz. U z 2021, poz. 1990.), oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U z 2021, poz. 1390 t.j. z dnia 30.07.2021 r. oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej (GG.6641.804.2022) uprzejmie
zawiadamiam,
że wykonywane są czynności geodezyjne związane ze wznowieniem znaków granicznych / wyznaczeniem punktów granicznych / ustaleniem granic nieruchomości, położone j                 w miejscowości Skarżysko-Kamienna , oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka: 44/2(obręb 0003–Place ark.7, gm. Skarżysko-Kamienna).
W związku z tym w dniu 26.08.2022 r. o godz. 10.00 w miejscowości Skarżysko-Kamienna ul. Konarskiego, w miejscu położenia działki zostaną przeprowadzone czynności wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia granicy.Wobec powyższego proszę zainteresowanych o zgłoszenie się w podanym wyżej terminie na działce nr: 44/2 (Ul. Konarskiego obok numeru porządkowego Konarskiego 47a).
Pouczenie
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy przyjmowaniu granic ich gruntów oraz z dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy – pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie połączony do akt.
W toku czynności, geodeta przyjmuje granice według istniejącego stanu prawnego, a jeśli stanu takiego nie można stwierdzić – według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje ww. czynności.
W przypadku nieobecności adresata podejmuję się oddania pisma w/w osobie.
Otrzymują:
- wg rozdzielnika Otrzymują: „GEO-SKAR”
BIURO USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCH
Katarzyna Rozwadowska
27-220 Mirzec, Gadka 231 A
tel.kom. 793-669-229
NIP 6641928816 REGON 26030447a4
.................................
Podpis wykonawcy
Zawiadomienie (113kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Rozwadowska (25 lipca 2022)
Opublikował: Anna Cisowska (27 lipca 2022, 09:58:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 242