Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków - Właściciele działki nr 135/4

Biuro Usług Geodezyjnych GEO-S
Mieczysław Szymański
ul. Kasztanowa 12
26-110 Skarżysko-Kamienna
Właściciele działki nr 135/4
położonej w Skarżysku-Kamiennej
przy ul. 1 Maja
(obręb Kamienna, arkusz 31)
Data: 23.06.2022 r.
Nr ewid. zgłoszenia: GG.6641.567.2022
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji
gruntów i budynków - na podstawie art. 39 ust. 1 / ust. 5 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, 284, 782 i 1086),
o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - na podstawie § 38 ust. 1
Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2019 r. poz. 393), o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości – na podstawie art. 100 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 1990 i Dz. U. z 2021r. poz. 11, 234),
oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.12.2004r. w sprawie sposobu i trybu
dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 268, poz. 2663).
Działając na podstawie w/w przepisów, zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym
Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Skarżysku-Kamiennej oraz zlecenia
władającego działką nr 135/4, położoną w Skarżysku-Kamiennej przy ul. 1 Maja, zawiadamiam, że w dniu 29.07.022 r. o godz. 12:00 nastąpi wyznaczenie punktów granicznych / ustalenie przebiegu granic nieruchomości / przyjęcie granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 135/4 z działkami nr: 135/3, 135/5, 150, 171.
Stawiennictwo: Skarżysko-Kamienna róg ulic 1 Maja i Żurawiej.
W związku z powyższym, jako zainteresowanych, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych
czynnościach.
geodeta uprawniony
Mieczysław Szymański
nr upr. 7996

Zawiadomienie (203kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Mieczysław Szymański (23 czerwca 2022)
Opublikował: Anna Cisowska (24 czerwca 2022, 15:34:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 441