Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków - Właściciele działki nr 158

Biuro Usług Geodezyjnych GEO-S
Mieczysław Szymański
ul. Kasztanowa 12
26-110 Skarżysko-Kamienna
Właściciele
działki nr 158 położonej
w obrębie Skarżysko Kościelne
gmina Skarżysko Kościelne
Data: 11.04.2022 r.
Nr ewid. zgłoszenia: GG.6641.558.2021
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych
uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków - na podstawie art. 39 ust. 1 / ust. 5
Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990),* o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - na podstawie § 31 rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021r. poz. 1390),
Działając na podstawie w/w przepisów, zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym
Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Skarżysku-Kamiennej oraz zlecenia
właścicieli działki nr 158 położonej w Skarżysku Kościelnym, zawiadamiam, że w dniu 17,05.2022 r. o godz. 12:00 nastąpi wznowienie znaków granicznych/ wyznaczenie punktów granicznych / ustalenie przebiegu granic nieruchomości, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 158 z działkami nr: 151, 157, 159, 172
Stawiennictwo: Skarżysko Kościelne ul. Spacerowa (przy jej zachodnim końcu).
W związku z powyższym, jako zainteresowanychyu7, zapraszam do wzięcia udziału w opisanych
czynnościach.
geodeta uprawniony
Mieczysław Szymański
nr upr. 7996

Zawiadomienie (194kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Mieczysław Szymański (11 kwietnia 2022)
Opublikował: Anna Cisowska (13 kwietnia 2022, 13:14:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 319