Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działek ewidencyjnych -Płaczków

Wykonawca prac geodezyjnych Warszawa, 11.04.2022 r.
InterTIM
ul. Stanów Zjednoczonych 72/180
004-036 Warszawa
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
Na podstawie § 31-33 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27.07.2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. poz. 1390, z późn. zm.), działając na podstawie umowy nr KN-EGB.0742.14.2017 z dnia 11.07.2017 r. w ramach gwarancji i rękojmi na wykonanie prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów w obrębie Płaczków, w gminie Bliżyn oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, nr GG.6641.1502.2021 z dnia 10.12.2021 r. uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 11.05.2022 r. o godzinie 14:30 w miejscowości Płaczków, przy posesji Płaczków 40 nastąpi rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem przebiegu granic działek ewidencyjnych 250, 252, 253, 260, 382.
Informacja:
1. Z przeprowadzenia czynności ustalenia granic zostanie sporządzony protokół oraz szkic graniczny.
2. Zawiadomione osoby lub ich odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy, powinny koniecznie posiadać dokumenty umożliwiające ustalenie tożsamości
osoby deklarującej swój udział w tych czynnościach oraz dokumenty-w przypadku ich posiadania, które mogą być potrzebne przy ustalaniu granic ich
gruntów.
3. Udział w czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic leży w interesie podmiotów wymienionych w §11,12 w/w rozporządzenia, w tym
właścicieli, użytkowników wieczystych i władających.
4. Nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w tych czynnościach nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.
5. Trwała stabilizacja punktów granicznych może nastąpić wyłącznie z inicjatywy i na koszt zainteresowanych §33 punkt 4 w/w rozporządzenia.
6. Inne informacje można uzyskać pod numerem telefonu 605-907-700- w godz. 8:00-15:00 od poniedziałku do piątku.
……………………........................................
(podpis geodety)
Informacja nt. zasad bezpieczeństwa podczas prowadzonych prac:
Osoby biorące udział w czynnościach prosimy o zachowanie min. 1,5m odległości od geodetów oraz pozostałych osób.
Prosimy również o podanie geodetom prowadzącym czynności danych kontaktowych, na wypadek podejrzenia zakażenia wśród osób biorących udział
w czynnościach.
W przypadku osób przebywających na kwarantannie prosimy o wcześniejszy kontakt z biurem pod numerem 605 907 700 i zachęcamy do skorzystania
z możliwości upoważnienia innej osoby do reprezentowania właściciela/władającego podczas prowadzonych czynności

Zawiadomienie (521kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Tadeusz Kościuk (11 kwietnia 2022)
Opublikował: Anna Cisowska (12 kwietnia 2022, 13:09:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 316