Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych/przyjęcia granic nieruchomości - Właściciele działki: 8/2 ark.49

Skarżysko - Kamienna, dnia 24.04.2023r.
„GEO-SKAR”
BIURO USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCH
Katarzyna Rozwadowska
27-220 Mirzec, Gadka 231 A
tel.kom. 793-669-229
NIP 6641928816 REGON 260304454
...................................................................
wykonawca prac geodezyjnych
Właściciele działki: 8/2 ark. 49
Obr. 8- Bzinek
Gm. Skarżysko-Kamienna
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych / przyjęcia granic nieruchomości
Na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U z 2021, poz. 1390 t.j. z dnia 30.07.2021 r. ), ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o Gospodarce Nieruchomościami (Dz. U.2021.1899 t.j. z dnia 21.10.2021 r.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości ( Dz. U z 2004,
nr 268, poz.2663 t.j. z dnia 21.12.2004r.) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej (GG.6641.183.2023) uprzejmie
zawiadamiam,
że wykonywane są czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych / przyjęcia granic nieruchomości położonej w miejscowości Skarżysko-Kamienna, znaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka: 7/6 (obręb 0008 Bzinek, ark.49, gm. Skarżysko-Kamienna)W związku z tym w dniu 19.05.2023r. o godz. 11.00 w miejscowości Skarżysko-Kamienna ul. Jodłowa 63, w miejscu położenia działki zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych / przyjęcia granic nieruchomości. Wobec powyższego proszę
zainteresowanych o zgłoszenie się w podanym wyżej terminie na działce nr: 7/6 (ul. Jodłowa 63).
Pouczenie
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy przyjmowaniu granic ich gruntów oraz z dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy – pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie połączony do akt.
W toku czynności, geodeta przyjmuje granice według istniejącego stanu prawnego, a jeśli stanu takiego nie można stwierdzić – według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje ww. czynności.
W przypadku nieobecności adresata podejmuję się oddania pisma w/w osobie.
Otrzymują:
- wg rozdzielnika
„GEO-SKAR”
BIURO USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCH
Katarzyna Rozwadowska
27-220 Mirzec, Gadka 231 A
tel.kom. 793-669-229
NIP 6641928816 REGON 260304454
……………………………………………
Podpis wykonawcy
Zawiadomienie (192kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Rozwadowska (24 kwietnia 2023)
Opublikował: Anna Cisowska (26 kwietnia 2023, 09:08:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 131