Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - Płaczków

Myszków, dn. 27.02.2023
NIERUCHOMOŚCI
Karolina Góźdź-Skuła
Wzdół-Kolonia 3
26-010 Bodzentyn
tel. 505 052 983
Pani / Pan
Właściciele/ władający
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - na podstawie §38 ust. 1
rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021r., poz. 1390).
Działając na podstawie w/w przepisów, zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Skarżysku – Kamiennej, zawiadamiam:
Pana (Panią), że w dniu 22.03.2023 o godz. 9.30 zostaną przeprowadzone czynności
wyznaczenia/wznowienia znaków granicznych/ ustalenie przebiegu granic nieruchomości
określających granice nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako
działka nr 555 z działkami sąsiednimi nr 517, 554, 556 w Płaczkowie.
W związku z powyższym, zapraszam Pana (Panią) do wzięcia udziału w opisanych
czynnościach.
Przypomina się o konieczności posiadania stosownych pieczątek, pełnomocnictw i dowodu tożsamości.
Karolina Góźdź-Skuła
nr upr 22042
POUCZENIE
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami,
jakie mogą potrzebne przy przyjmowaniu granic ich gruntów oraz dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.
W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej – uczestnikami postępowania
są wszystkie strony.
Zgodnie z art. 39 ust. 3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020r.
poz. 2052 z późn. zm.) nie usprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety

Zawiadomienie (346kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Karolina Góźdź-Skuła (27 lutego 2023)
Opublikował: Anna Cisowska (9 marca 2023, 08:51:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 144