Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych... - właściciel / władający działką nr 108

Skarżysko-Kamienna, dnia 24.01.2023 r.
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych / wyznaczenia punktów
granicznych uprzednio ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków / o czynnościach podjętych
w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
Na podstawie art. 39 ust. 3, 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo Geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz 1990 ze zm.) / §31 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w Sprawie Ewidencji Gruntów i Budynków z dnia 27 lipca 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1390) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej przyjętego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Skarżysku-Kamiennej pod identyfikatorem zgłoszenia nr GG.6641.22.2023 oraz zlecenia pracy geodezyjnej
uprzejmie zawiadamiam,
że w dniu 25.02.2023 r. odbędzie się wyznaczenie punktów granicznych / ustalenie przebiegu granicy: - działki ewidencyjnej nr 544 z działkami 67, 119, 108, 111 położonymi w obrębie ewidencyjnym Kucębów gm. Bliżyn. Rozpoczęcie czynności nastąpi o godz. 10.00 przy posesji Kucębów-Borek 2.- działki ewidencyjnej nr 112 z działkami 67, 119, 111, 113 położonymi w obrębie ewidencyjnym Kucębów gm. Bliżyn. Rozpoczęcie czynności nastąpi o godz. 10.30 przy posesji Kucębów-Borek 2.- działki ewidencyjnej nr 545 z działkami 67, 119, 113, 116 położonymi w obrębie ewidencyjnym
Kucębów gm. Bliżyn. Rozpoczęcie czynności nastąpi o godz. 10.00 przy posesji Kucębów-Borek 2.
….........................................................
(wykonawca prac geodezyjnych)
W interesie właścicieli jest udział w w/w czynnościach osobiście lub przez pisemnie upoważnionego przedstawiciela.
Osoby biorące udział w w/w czynnościach powinny posiadać dokument tożsamości oraz wszelkie dokumenty mogący być przydatne podczas w/w czynności.
W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej – uczestnikami postępowania są wszystkie strony.
Zgodnie z art. 32 ust. 3, 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz 1990 ze zm.) nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.
Otrzymałem:
…....................................................................................................................... .........................................................
Data Podpis
Zobowiązuję się przekazać niniejsze zawiadomienie adresatowi:
…................................................................................................................... .............................................................
Data Podpis
…............................................................................................................................ ....................................................
Informacja o doręczeniu zastępczy
właściciel/ władający działką nr 108
obr. 10 Kucębów
GeoPunkt Usługi Geodezyjne
Kamil Karlikowski
pl. Floriański 1/319
26-110 Skarżysko-Kamienna

Zawiadomienie (663kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Kamil Karlikowski (24 stycznia 2023)
Opublikował: Anna Cisowska (26 stycznia 2023, 12:22:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 145