Informacja o wyniku naboru na stanowisko Podinspektor w Referacie do spraw Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Komisja Rekrutacyjna informuje, że nabór na wyżej wymienione stanowisko został  nierostrzygnięty.

Uzasadnienie :
W odpowiedzi na ogłoszenie naborze na wyżej wymienione stanowisko wpłynęły cztery oferty, spośród, których dwie spełniały wymogi formalne. Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z dwoma kandydatami Komisja Rekrutacyjna nisko oceniła znajomość przepisów wskazanych w ogłoszeniu oraz kwalifikacje i predyspozycje kandydatów do wykonywania zadań na stanowisku na które był prowadzony był nabór. W związku z powyższym nabór na stanowisko Podinspektor w Referacie ds. Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale Gospodarki, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Skarżysku – Kamiennej został nierozstrzygnięty.

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Nosowicz (27 kwietnia 2022)
Opublikował: Małgorzata Nosowicz (27 kwietnia 2022, 10:08:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 513