Informacja o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Geolog powiatowy

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko został wybrany:  

Pan Wiesław Mróz
zamieszkały: w Kielcach


Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Wiesław Mróz spełnił wymagania niezbędne oraz wymagania dodatkowe pozwalające na prawidłowe wykonywanie zadań na proponowanym stanowisku.
Podejmując decyzję o wyborze komisja przede wszystkim wzięła pod uwagę przygotowanie merytoryczne kandydata oraz duże doświadczenie zawodowe na dotychczas zajmowanych stanowiskach geologa powiatowego w administracji publicznej. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wysoko oceniono predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków, a także dotychczasową praktykę zawodową związaną z geologią.
Pan Wiesław Mróz spełnił wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. W wyniku podsumowania oceny poszczególnych członków komisji uzyskał maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia, 120 punktów na 120 możliwych do zdobycia punktów. Pan Wiesław Mróz został pozytywnie oceniony przez komisję rekrutacyjną i wybrany na w/w stanowisko.

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Nosowicz (12 stycznia 2021)
Opublikował: Małgorzata Nosowicz (12 stycznia 2021, 09:29:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 864