Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektor w Referacie uprawnień do kierowania i transportu


Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko  został wybrany: 
 Pan Piotr Żmijewski
zamieszkały: w  Skarżysku - Kamiennej
 
 Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 
Pan Piotr Żmijewski posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Kielcach na kierunku: Administracja, specjalność: administracja publiczna. Posiada ponad 5-letnie doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej.
W czasie przeprowadzonej  rozmowy kwalifikacyjnej wykazał  się znajomością: zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych, przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym, ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o dostępie do informacji publicznej udzielając  wyczerpujących odpowiedzi. Pan Piotr Żmijewski posiada predyspozycje i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych zadań. Komisja Rekrutacyjna wysoko oceniła jego cechy osobowościowe, które powinien posiadać pracownik na tym stanowisku.
  Pan Piotr Żmijewski spełnił wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu 
o naborze. Uzyskując 94 na 100 możliwych do zdobycia punktów,  został  pozytywnie oceniony przez komisję rekrutacyjną i wybrany na w/w stanowisko.

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Łakomiec (12 czerwca 2018)
Opublikował: Małgorzata Łakomiec (12 czerwca 2018, 11:44:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 942