Informacja o wyniku naboru na 2 stanowiska w Biurze Obsługi Interesanta – Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich


INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na 2 stanowiska
  w Biurze Obsługi Interesanta – Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
W STAROSTWIE POWIATOWYM
 
W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ
 
 
Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowiska  zostały wybrane   2 osoby: 
 
Pani  Magdalena Wilk
zamieszkała: w  Skarżysku-Kamiennej
i
Pan  Tomasz Witkowski
zamieszkały:  w  Grzybowej  Górze

 
 
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 
Pani Magdalena Wilk posiada ponad  roczny staż pracy w administracji w samorządowej. Ukończyła wyższe studia magisterskie: na kierunku  Administracja Publiczna o specjalności Administracja Europejska  w  Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Kiecach.
W czasie przeprowadzonej  rozmowy kwalifikacyjnej, wykazała  się znajomością zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych, przepisów ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o ochronie danych osobowych oraz znajomością kodeksu postępowania administracyjnego a także instrukcji kancelaryjnej udzielając zwięzłych, konkretnych i wyczerpujących odpowiedzi.  Pani Magdalena Wilk spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Uzyskując 97 na 100 możliwych do zdobycia  punktów,  została  pozytywnie oceniona przez komisję rekrutacyjną i wybrana na w/w stanowisko.
 
 Pan Tomasz Witkowski posiada ponad roczny staż pracy w administracji              samorządowej. Jest absolwentem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego  w Kielcach na kierunku  Politologia. W czasie przeprowadzonej  rozmowy kwalifikacyjnej, odpowiadając na pytania zadawane przez komisję, wykazał się znajomością zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych, przepisów ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o ochronie danych osobowych,  kodeksu postępowania administracyjnego oraz  instrukcji kancelaryjnej i udzielał zwięzłych, konkretnych oraz wyczerpujących odpowiedzi.
Pan  Tomasz Witkowski spełnił wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Uzyskując 95 na 100 możliwych do zdobycia  punktów,  został  pozytywnie oceniony przez komisję rekrutacyjną i wybrany na w/w stanowisko.    
 
                                                                                   Przewodniczący Komisji
 
                                                                                          Jerzy Żmijewski

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Łakomiec (25 lutego 2015)
Opublikował: Małgorzata Łakomiec (25 lutego 2015, 14:42:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2317