INFORMACJA O WYNIKU NABORU na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor w Referacie Pojazdów w Wydziale Komunikacji i Transportu (rejestracja pojazdów) W STAROSTWIE POWIATOWYM W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na wolne stanowisko urzędnicze
Inspektor w Referacie Pojazdów w Wydziale Komunikacji i Transportu
(rejestracja pojazdów)
W STAROSTWIE POWIATOWYM W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ


Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko został wybrany:

Pan Piotr Kondrak zamieszkały : w Skarżysku - Kamiennej

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
         Pan Piotr Kondrak spełnił wymagania niezbędne oraz wymagania dodatkowe pozwalające na prawidłowe wykonywanie zadań na proponowanym stanowisku. Pan Piotr Kondrak posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach na kierunku: ekonomia. Podejmując decyzję o wyborze komisja przede wszystkim wzięła pod uwagę przygotowanie merytoryczne kandydata oraz doświadczenie zawodowe zdobyte podczas dotychczasowej pracy w Starostwie Powiatowym. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wysoko oceniono predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków. Pan Piotr Kondrak spełnił wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. W wyniku podsumowania oceny poszczególnych członków komisji uzyskał 117 punktów na 125 możliwych do zdobycia punktów. Pan Piotr Kondrak został pozytywnie oceniony przez komisję rekrutacyjną i wybrany na w/w stanowisko.

                                               ……………………………..
                               (data, podpis osoby upoważnionej)

metryczka


Wytworzył: Karina Wiśniewska (26 stycznia 2023)
Opublikował: Karina Wiśniewska (27 stycznia 2023, 08:24:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 661