Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych i wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości

Działając na zlecenie Starostwa Powiatowego w Skarżysku – Kamiennej, na podstawie § 31-33 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021r. poz. 1390 z późn. zm.) i zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Skarżysku Kamiennej pod numerem: Umowa.156.2023, zawiadamiam że w dniu 29 września 2023 r. o godz. 12.00 na gruncie w Ubyszowie gm. Bliżyn zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działek oraz wyznaczenia punktów granicznych działki nr 1731/1, 1731/3, 1731/4, 1731/5 (obr. 00019 Ubyszów gm. Bliżyn) m.in. z działką sąsiednią nr 1731/5, 1734.
Miejsce spotkania – Ubyszów 37 dz. 1731/1, 1731/3, 1731/4, 1731/5
inż Artur Morawski
 
geodeta uprawniony
nr upr. zaw. 21 399
Informacja
Zawiadomieni właściciele nieruchomości proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie ze wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy wyznaczeniu granic. Niestawienie się stron nie wstrzymuje czynności geodety związanych z wyznaczeniem granic. W razie niemożności wzięcia udziału przy wyznaczaniu granic  przez samego właściciela gruntu w jego imieniu może występować zastępca mający ku temu odpowiednie pełnomocnictwo.
Podstawa prawna:
 Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1990 ze zmianami)
Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
(Dz.U. z 2021r. poz. 1390 z późn. zm.)

Zawiadomienie (379kB) pdf

 

metryczka


Wytworzył: Artur Morawski (26 sierpnia 2023)
Opublikował: Ewelina Magdziarz (18 września 2023, 10:47:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 20