Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych i wyznaczeniu punktów granicznych nieruchomości, dot. działki nr 482

Działając na zlecenie Starostwa Powiatowego w Skarżysku – Kamiennej, na podstawie § 31-33 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021r. poz. 1390 z późn. zm.) i zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Skarżysku Kamiennej pod numerem: Umowa.155.2023, zawiadamiam że w dniu 12 października 2023 r. o godz. 13.00 na gruncie w Brześciu gm. Bliżyn zostaną przeprowadzone czynności ustalenia przebiegu granic działek oraz wyznaczenia punktów granicznych działki nr 407/1, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480/1, 480/2, 480/3, 481/2, 481/3, 481/4, 482, 483/1, 485, 486  (obr. 0002 Brzeście) m.in. z działką sąsiednią nr 482.
Miejsce spotkania – Brzeście dz. 482 (na wysokości swoich posesji)
inż Artur Morawski
 
geodeta uprawniony
nr upr. zaw. 21 399
Informacja
Zawiadomieni właściciele nieruchomości proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie ze wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy wyznaczeniu granic. Niestawienie się stron nie wstrzymuje czynności geodety związanych z wyznaczeniem granic. W razie niemożności wzięcia udziału przy wyznaczaniu granic  przez samego właściciela gruntu w jego imieniu może występować zastępca mający ku temu odpowiednie pełnomocnictwo.
Podstawa prawna:
 Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1990 ze zmianami)
Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków
(Dz.U. z 2021r. poz. 1390 z późn. zm.)
 
  Zawiadomienie (225kB) pdf

 
 
 

metryczka


Wytworzył: Artur Morawski (7 września 2023)
Opublikował: Ewelina Magdziarz (18 września 2023, 09:55:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 18