Ogłoszenie o LV Sesji Rady Powiatu Skarżyskiego


OGŁOSZENIE
INFORMUJĘ, IŻ 21 WRZEŚNIA 2023 ROKU O GODZ. 10.00
W SALI KONFERENCYJNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO
W SKARŻYSKU – KAMIENNEJ, UL. PLAC FLORIAŃSKI 1
ODBĘDZIE SIĘ LV W KADENCJI
SESJA RADY POWIATU SKARŻYSKIEGOProjekt porządku obrad przewiduje:

1.   Otwarcie Sesji.
2.   Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
3.   Przyjęcie protokołu z LII, LIII i LIV sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.
4.   Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu Skarżyskiego między sesjami.
5.   Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych po ostatniej sesji.
6.   Wolne wnioski i oświadczenia.
7.   Sprawozdanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z działań podejmowanych w 2022 roku na terenie powiatu skarżyskiego.
 
8.   Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
1)   zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2023–2035,
2)   wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2023 rok,
3)   wskazania przedstawicieli podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej,
4)   zmieniająca uchwałę nr 348/L/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku,   
5)   wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i zawarcie kolejnej umowy najmu,
6)   rozpatrzenia wniosku o podniesienie minimalnej wysokości świadczenia pieniężnego w drodze uchwały Rady Powiatu.
 
9.    Zamknięcie sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.
 


Przewodniczący
Rady Powiatu Skarżyskiego
/-/ Jacek Jeżyk


metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego (14 września 2023)
Opublikował: Nina Zolbach (15 września 2023, 11:20:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 125