Zarządzenie nr 69/2023Starosty Skarżyskiegoz dnia 18 września 2023w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Młodszy Referent w Referacie do spraw Geodezji i Kartografii w Wydziale, Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Zarządzenie nr 69/2023
Starosty Skarżyskiego
z dnia 18 września 2023


w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Młodszy Referent w Referacie do spraw Geodezji i Kartografii w Wydziale, Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572), oraz § 4 ust. 1 i 2 Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 45/2015 Starosty Skarżyskiego z dnia 19 maja 2015 r.
Starosta Skarżyski zarządza, co następuje:
§ 1.
1. Powołuje się Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia naboru na stanowisko Młodszy Referent w Referacie do spraw Geodezji i Kartografii w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami, w następującym składzie osobowym:
1) Pan Artur Berus–Starosta Skarżyski– Przewodniczący Komisji,
2) Pani Małgorzata Nosowicz – Sekretarz Powiatu – Członek Komisji,
3) Pan Dariusz Chojnacki – Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki
Nieruchomościami – Członek Komisji,
4) Pani Justyna Rokita – Kierownik Referatu do spraw Geodezji i Kartografii - Członek Komisji,
5) Pani Karina Wiśniewska – Główny specjalista do spraw kadr - Sekretarz Komisji.
2. Komisja Rekrutacyjna działa aż do zakończenia procedury naboru.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Starosta Skarżyski
Artur Berus

Zarządzenie Starosty Skarżyskiego. (195kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Nosowicz
Opublikował: Anna Cisowska (18 września 2023, 14:20:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 65