NULL string(0) ""

Uchwała nr 49/155/2023Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 25 października 2023w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie „Prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z realizacją edukacji prawnej na terenie powiatu skarżyskiego w 2024 r.” Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)

Uchwała nr 49/155/2023
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 25 października 2023


w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie „Prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z realizacją edukacji prawnej na terenie powiatu skarżyskiego w 2024 r.”

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)


Zarząd Powiatu Skarżyskiego uchwala, co następuje:

 
§ 1.
Ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. „Prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z realizacją edukacji prawnej na terenie powiatu skarżyskiego w 2024 r.”, zgodnie z ogłoszeniem o naborze stanowiącym załącznik do uchwały.

 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu.

 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Zarządu
Powiatu Skarżyskiego
Artur Berus
 
 
Członkowie Zarządu Powiatu:
  1. Anna Leżańska
  2. Katarzyna Bilska
  3. Tadeusz Bałchanowski
  4. Adam Ciok

Uchwała (203kB) pdf
Załączniki (1078kB) zip

metryczka


Opublikował: Olga Łukomska (30 października 2023, 11:33:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 64