Zgłoszenie instalacji nie wymagającej pozwolenia (formularz H)