Kontrole

Kontrole

Kontrola Zespołu Szkół Samochodowo - Usługowych im. Władysława Oseta Wasilewskiego w Skarżysku-Kamiennej w 2020 roku

Protokół Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego z przeprowadzonej kontroli w Zespole Szkół Samochodowo - Usługowych im Władysława Oseta Wasilewskiego w Skarżysku-Kamiennej w 2020 roku znajduje się w [...]

Kontrola Domu Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej w 2019 roku

Protokół Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego z przeprowadzonej kontroli w Domu Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej w 2019 roku  znajduje się w załączniku Nr 1 [...]

Kontrola Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej w zakresie funkcjonowania Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w 2019 roku

Protokół Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego z przeprowadzonej kontroli w Zespole Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej, w zakresie funkcjonowania Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w 2019 rokuznajduje się w [...]

Kontrola Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Skarżysku-Kamiennej w 2019 roku

Protokół Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego z przeprowadzonej kontroli w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Skarżysku-Kamiennej w 2019 roku znajduje się w załączeniu [...]

Kontrola Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej w 2019 roku

Protokół Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego z przeprowadzonej kontroli w Zarządzie Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej w 2019 roku znajduje się w załączniku [...]

Stan realizacji zaleceń pokontrolnych komisji rewizyjnej w latach 2014-2018

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Skarżyskiego na posiedzeniu w dniu 19 września 2019 roku dokonała oceny stanu realizacji zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej w latach 2014 – 2018.sprawozdanie znajduje się w załączniku [...]

Kontrola Zarządu Powiatu w zakresie wykonania budżetu za 2018 rok

Protokół Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego z kontroli Zarządu Powiatu w zakresie wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za 2018 rok znajduje się w załączniku [...]

Kontrola II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej

Protokół Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego z przeprowadzonej kontroli w II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej w 2019 roku znajduje się w załączniku [...]

metryczka