Rower Górski


                                                                                       Skarżysko – Kamienna 02.10.2019r
OR.5314.14.2019
 
 
                                                           OGŁOSZENIE
 
    Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych  (Dz.U. z 2015 r. poz.397),  Biuro Rzeczy Znalezionych prowadzone w ramach Wydziału Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Skarżysku – Kamiennej informuje, że w dniu 02.10.2019  przy ul. Granicznej w Skarżysku Kościelnym znaleziono rower górski .

   Osoba uprawniona może odebrać w/w rzecz po dopełnieniu formalności urzędowych w Biurze Rzeczy Znalezionych – Starostwo Powiatowe w Skarżysku – Kam, ul. Konarskiego 20, II piętro, pokój 210.
Tel kontaktowy (41) 39-53-042
 
 
 
 
 
 
 
 
Pouczenie:
1.Zgodnie z art. 187 § 1 kodeksu cywilnego, rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania w ciągu dwóch lat od jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana staroście znalazca staje się właścicielem, jeżeli rzecz odebrał w wyznaczonym przez starostę terminie.
2.Rzecz znaleziona będąca zabytkiem lub materiałem archiwalnym po upływie terminu do jej odebrania przez osobę uprawnioną staje się własnością Skarbu Państwa. Inne rzeczy znalezione staja się własnością powiatu po upływie terminu do ich odbioru przez znalazcę (art. 187 § 2 Kodeks cywilny)
Z chwilą nabycia własności rzeczy przez znalazcę, powiat albo Skarb Państwa wygasają obciążające ją ograniczone prawa rzeczowe (art. 187 § 3 Kodeks Cywilny)                                                         

metryczka


Wytworzył: Ewelina Magdziarz (2 października 2019)
Opublikował: Ewelina Magdziarz (2 października 2019, 13:03:54)

Ostatnia zmiana: Edyta Ucińska (3 października 2019, 10:52:05)
Zmieniono: Edytowana treść

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 132