Protokół Nr 43/2019


 
Protokół Nr 43/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego
w dniu 23 września 2019 r.

 
W posiedzeniu udział wzięli:
Członkowie Zarządu Powiatu:
1. Artur Berus                                                - Starosta
2. Anna Leżańska                                           - Wicestarosta
3. Katarzyna Bilska                                         - członek Zarządu Powiatu
4. Tadeusz Bałchanowski                                  - Członek Zarządu Powiatu
5. Adam Ciok                                                 - Członek Zarządu Powiatu
Stali uczestnicy posiedzenia:
1.                                                                                                                                                 Małgorzata Nosowicz                                       - SekretarzPowiatu
2.                                                                                                                                                 Bogusława Wilczyńska                                      - Skarbnik Powiatu
 
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Artur Berus.
Posiedzenie protokołowała: Anna Bugajska – Inspektor.
 
Starosta – Pan Artur Berus poinformował, że przedmiotem posiedzenia jest rozpatrzenie pisma Dyrektora ZPEW informującego o konieczności zorganizowania zbiorowego wyżywienia dla uczniów i wychowanków ZPEW, w związku z opóźnieniem oddania przez Wykonawcę stołówki Bursy Szkolnej oraz Internatu.
Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska zapoznała zebranych z pismem Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych (załącznik nr 2), w którym zwrócił się z prośbą o pomoc w zorganizowaniu zbiorowego żywienia dla uczniów i wychowanków ZPEW w innym budynku. Wyjaśniła, że z pisma Dyrektora wynika, że rodzaj prac, jaki jest obecnie wykonywany w budynku Bursy Szkolnej tj. wymiana dachu, elewacji zewnętrznej oraz praz wewnątrz budynku w znaczny sposób zagraża bezpieczeństwu dzieci i nie jest możliwe zorganizowanie posiłków w placówce. Pani Katarzyna Bilska dodała, że nie wydanie żywienia w miesiącu październiku jest niezgodne z przepisami Prawa Oświatowego.
W związku z powyższym Zarząd Powiatu zobowiązał Wydział Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej do przygotowania pisma do Wykonawcy informującego o podjęciu działań zmierzających do zorganizowania wyżywienia dla podopiecznych ZPEW i Bursy Szkolnej poza terenem placówki, za które kosztami zostanie obciążony Wykonawca. Ponadto Zarząd zobowiązał Dyrektora ZPEW do podjęcia działań organizacyjnych, celem zabezpieczenia wyżywienia i przedstawienie propozycji rozwiązania problemu na kolejnym posiedzeniu Zarządu.
Na tym zakończono posiedzenie.
  
       Protokołowała                                                                            Przewodniczący Zarządu
        Anna Bugajska                                                                                  Artur Berus
Podpisy Członków Zarządu Powiatu:
1.      A. Leżańska…………………
2.      K. Bilska……………………..
3.      T. Bałchanowski……………
4.      A. Ciok………………………..
 
Załączników: 2
 
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu,
Załącznik nr 2 – pismo Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z dnia 23.09.2019 r.
 
Protokół (506kB) pdf  

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (23 września 2019)
Opublikował: Anna Bugajska (1 października 2019, 10:18:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 100