Zarządzenie nr 64Starosty Skarżyskiegoz dnia 10 września 2019w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej

Zarządzenie nr 64
Starosty Skarżyskiego
z dnia 10 września 2019


w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej

Na podstawie art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 2009 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282), w związku z § 7 ust. 2 Zarządzenia nr 7/2009 Starosty Skarżyskiego z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej, zarządzam, co następuje:
                                            
                                                       § 1.
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Izabeli Azarowicz zatrudnionej w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej, w następującym składzie:
1) Starosta Skarżyski - Artur Berus – Przewodniczący Komisji,
2) Sekretarz Powiatu Skarżyskiego - Małgorzata Nosowicz – Członek Komisji,
3) Skarbnik Powiatu Skarżyskiego - Bogusława Wilczyńska – Członek Komisji,
4) Starszy Inspektor ds. Kadr w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej - Kinga Sadza – Członek Komisji.
                                       
                                                     § 2.
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.
                                              
                                                     § 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
   
                                                                                    Starosta Skarżyski
                                                                                          Artur Berus

Zarządzenie Starosty Skarżyskiego (20kB) plik

metryczka


Odpowiada za treść: Kinga Sadza
Opublikował: Anna Cisowska (12 września 2019, 11:39:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 152