Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 540197109-N-2019 z dnia 18-09-2019 r.
Skarżysko-Kamienna:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 594562-N-2019
Data: 06/09/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych, Krajowy numer identyfikacyjny 29994398800000, ul. ul. Konarskiego  20, 26-110  Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 412 524 451, e-mail zdp@skarzysko.powiat.pl, faks 412 524 451.
Adres strony internetowej (url): www.powiat.skarzyski.lo.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-09-19, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-09-23, godzina: 09:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych