Kadencja VI (2018/2023)

Kadencja VI (2018/2023)

Uchwała Nr 186/XXIV/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 października 2020

Uchwała Nr 186/XXIV/2020Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 października 2020 r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rokNa podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. [...]

Uchwała Nr 182/XXIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 września 2020 r.

Uchwała Nr 182/XXIII/2020Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 25 września 2020 r.w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Skarżyskiego od dnia 1 września 2020 rokuNa [...]

Uchwała Nr 181/XXIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 września 2020 r.

Uchwała Nr 181/XXIII/2020Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 25 września 2020 r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rokNa podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz. 920), [...]

Uchwała Nr 172/XXII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 czerwca 2020 roku

w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowychznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 171/XXII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 czerwca 2020 roku

w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiar obniżek oraz ustalenia tygodniowego [...]

Uchwała Nr 170/XXII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 czerwca 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzeniaznajduje się w załączn [...]

Uchwała Nr 167/XXII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 czerwca 2020 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 159/XXI/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 maja 2020 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rokznajduje się w załączeniu [...]

Uchwała Nr 156/XX/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 kwietnia 2020 roku

w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiorniku wodnym Rejów w Skarżysku-Kamiennejznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 152/XX/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 kwietnia 2020 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 149/XIX/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 marca 2020 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rokznajduje się w załączniku  [...]

Uchwała Nr 147/XVIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 lutego 2020 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 141/XVII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 23 stycznia 2020 roku

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowegoznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 139/XVII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 23 stycznia 2020 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 137/XVI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku

w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 136/XVI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Skarżyskiego dla niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby [...]

Uchwała Nr 134/XVI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na 2020 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 130/XVI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 127/XVI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu skarżyskiego na 2020 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 124/XV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 listopada 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr 118/XIV/2019 z dnia 29 października 2019r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Powiatu Skarżyskiegoznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 123/XV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 listopada 2019 roku

w sprawie ustalenia wysokości opłat w roku 2020 za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości opłat w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazduznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 121/XV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 listopada 2019 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 118/XIV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2019 roku

w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego powiatu skarżyskiegoznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 104/XIV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 252/XXXVII/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Powiat [...]

Uchwała Nr 99/XIV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2019 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 96/XIII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 września 2019 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rokznajduje się w załączniku  [...]

Uchwała Nr 93/XII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 sierpnia 2019 roku

w sprawie: zmiany uchwały Nr 402/LVI/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, [...]

Uchwała Nr 92/XII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 sierpnia 2019 roku

w sprawie: zmiany uchwały Nr 401/LVI/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat [...]

Uchwała Nr 91/XII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 sierpnia 2019 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 315/XLVII/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: określenia regulaminu przyznawania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieliznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 90/XII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 sierpnia 2019 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 252/XXXVII/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których [...]

Uchwała Nr 89/XII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 sierpnia 2019 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rokznajduje się w załączniku  [...]

Uchwała Nr 86/XI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 8 sierpnia 2019 roku

w sprawie: przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat skarżyski”znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 85/XI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 8 sierpnia 2019 roku

w sprawie: uchylenia uchwały Nr 334/XLVII/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie wyrażenia zgody na ujawnianie należności pieniężnych Powiatu Skarżyskiego w Rejestrze Należności Publicznoprawnychznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 84/XI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 8 sierpnia 2019 roku

w sprawie: zmiany rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na 2019 rok znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 77/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok znajduje się w załączniku  [...]

Uchwała Nr 63/IX/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 maja 2019 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 56/VIII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 9 maja 2019 roku

w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionychznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 55/VIII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 9 maja 2019 roku

w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Skarżyskiego od dnia 1 września 2019 r.znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 53/VIII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 9 maja 2019 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 50/VII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 marca 2019 roku

w sprawie: obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej  [...]

Uchwała Nr 45/VII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 marca 2019 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 39/VI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 lutego 2019 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 36/V/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 6 lutego 2019 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 25/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 22/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2019 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 19/III/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Skarżyskiegoznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 15/III/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku

w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na 2019 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 12/III/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku

w sprawie: ustalenia wysokości opłat w roku 2019 za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości opłat w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazduznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 10/III/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 8/II/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 listopada 2018 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rokznajduje się w załączniku [...]

metryczka