CAF

CAF

CAF - 2018 - trzecia samoocena

Prezentacja spotkania [...]

Starostwo z poświadczeniem jakości zastosowania CAF

W styczniu bieżącego roku Ministerstwo Administracji i  Cyfryzacji  ( obecnie Ministerstwo Administracji i Spraw Wewnętrznych)  przyznało dla Starostwa Powiatowego w Skarżysku –Kamiennej Poświadczenie Jakości Zastosowania [...]

Sprawozdanie z wyników samooceny z wykorzystaniem modelu CAF

Sprawozdanie z wyników samooceny z wykorzystaniem modelu CAF [...]

Plan doskonalenia CAF

Plan doskonalenia [...]

Skład Zespołu ds. wdrożenia CAF 2013

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zarządzenie Nr 70/2015 Starosty Skarżyskiego z dnia 30 września  2015 roku w sprawie: powołania koordynatora CAF, osoby [...]

Co to jest CAF?

Wspólna Metoda Oceny CAF (ang. Common Assessment Framework) jest narzędziem przeznaczonym dla jednostek administracji publicznej, mającym na celu poprawę zarządzania. Model skupia się przeprowadzeniu samooceny, identyfikacji obszarów [...]

metryczka