Ogłoszenie o XXX Sesji Rady Powiatu Skarżyskiego

OGŁOSZENIE

INFORMUJĘ, IŻ 25 LUTEGO 2021 ROKU O GODZ. 11.00 ODBĘDZIE SIĘ XXX SESJA RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO

SESJA ODBĘDZIE SIĘ W SPOSÓB ZDALNY

Projekt porządku obrad przewiduje:

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.

 4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu Skarżyskiego między sesjami.

 5. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych po ostatniej sesji.

 6. Wolne wnioski i oświadczenia.

 7. Przyjęcie „Programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy w powiecie skarżyskim na lata 2021-2023”

 1. przedstawienie sprawozdania z realizacji „Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji rynku pracy w powiecie skarżyskim na lata 2014-2020”,

 2. przedstawienie „Programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy w powiecie skarżyskim na lata 2021-2023”,

 3. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy w powiecie skarżyskim na lata 2021-2023”.

 1. Przyjęcie „Powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych powiatu skarżyskiego na lata 2021-2023”

 1. przedstawienie raportu z realizacji „Strategii rozwiązywania problemów społecznych powiatu skarżyskiego na lata 2011-2020”,

 2. przedstawienie „Strategii rozwiązywania problemów społecznych powiatu skarżyskiego na lata 2021-2023”,

 3. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych powiatu skarżyskiego na lata 2021-2023”.

 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

 1. udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Skarżysko-Kamienna,

 2. udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz gmin powiatu skarżyskiego,

 3. zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2021-2035,

 4. wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2021 rok,

 5. zmieniająca Uchwałę Nr 313/XLIV/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających powiatowi skarżyskiemu lub jego jednostkom budżetowym,

 6. przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Skarżyskiego oraz Komisji Stałych Rady na 2021 rok.

  10. Zamknięcie sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.


Przewodniczący

Rady Powiatu Skarżyskiego

/-/ Jacek Jeżyk


Informuję, że ze względu na stan zagrożenia epidemicznego, Sesja Rady Powiatu odbędzie się w sposób zdalny. Zachęcam Państwa do śledzenia przebiegu sesji na stronie internetowej Powiatu Skarżyskiego https://skarzysko.powiat.pl/powiat/rada-powiatu lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Skarżyskiego http://powiat.skarzyski.lo.pl/?cid=955

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego (18 lutego 2021)
Opublikował: Nina Zolbach (18 lutego 2021, 14:30:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 146