Ośrodki szkolenia kierowców i instruktorzy

Ośrodki szkolenia kierowców i instruktorzy

Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców prowadzonego przez Starostę Skarżyskiego za 2019r.

Działając na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019r., poz. 341 ze zm.) Starosta Skarżyski podaje do publicznej wiadomości wyniki analizy statystycznej w zakresie [...]

Analiza statystyczna zdawalności osób szkolonych w ośrodkach wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców prowadzonego przez Starostę Skarżyskiego za 2017r.

Działając na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017r., poz. 978 ze zm.) Starosta Skarżyski podaje do publicznej wiadomości wyniki analizy statystycznej w zakresie [...]

metryczka