Kontrola zarządcza - dokumentacja

Kontrola zarządcza - dokumentacja

Cele poszczególnych komórek organizacyjnych wraz z analizą ryzyka na rok 2018

Cele poszczególnych komórek organizacyjnych wraz z analizą ryzyka na rok 2018 Cele 2018 [...]

Sprawozdanie z realizacji celów za rok 2017

Sprawozdanie z realizacji celów za rok 2017 [...]

Analiza ryzyka rok 2017

Analiza ryzyka - rok 2017 [...]

Cele na rok 2107

Cele na rok 2017 [...]

Sprawozdanie z realizacji celów przez poszczególne komórki organizacyjne za rok 2016

Sprawozdanie z realizacji celów przez poszczególne komórki organizacyjne za rok 2016 [...]

Analiza ryzyka - rok 2016

Analiza ryzyka Ustalenie akceptowalnego poziomu ryzyka w poszczególnych zadaniach realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku –Kamiennej w roku 2016 [...]

Procedury kontroli zarządczej w Starostwie w Skarżysku-Kamiennej

Zarządzenie Starosty w sprawie ustalenia procedur kontroli  zarządczej w Starostwie Powiatowym   w Skarżysku-Kamiennej [...]

Cele poszczególnych komórek organizacyjnych na rok 2016

Cele poszczególnych komórek organizacyjnych na rok 2016 [...]

Sprawozdanie z realizacji celów za rok 2015

Sprawozdanie z realizacji celów poszczególnych komórek organizacyjnych za rok 2015 [...]

Zasady funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Skarżysku -Kamiennej

Zasady funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej [...]

Zasady monitorowania i dokonywania samooceny systemu kontroli zarządczej oraz udzielania informacji o stanie kontroli zarządczej

Zasady monitorowania i dokonywania samooceny systemu kontroli zarządczej oraz udzielania informacji o stanie kontroli zarządczej [...]

Regulamin organizacji i zasad kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Skarżysku – Kamiennej oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Skarżyskiego.

Regulamin organizacji i zasad kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Skarżysku – Kamiennej oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Skarżyskiego [...]

metryczka