Kontrole zewnętrzne w Starostwie Powiatowym

Kontrole zewnętrzne w Starostwie Powiatowym

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie wykorzystania urlopów wypoczynkowych przez pracowników

Protokół pokontrolny - Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie wykorzystania urlopów wypoczynkowych przez pracowników [...]

Informacja pokontrolna DPS

Informacja pokontrolna DPS - realizacja projektu [...]

Kontrola NIK w zakresie awansu zawodowego nauczycieli

Kontrola NIK w zakresie awansu zawodowego nauczycieliWystąpienie pokontrolne [...]

Kontrola Wojewody Świętokrzyskiego w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Protokół z kontroli w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności [...]

Kontrola WFOŚiGW w Kielcach -w zakresie dofinansowania w formie dotacji do projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej będących własnością powiatu skarżyskiego:

Informacja pokontrolna WFOŚiGW w Kielcach -w zakresie dofinansowania w formie dotacji do projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej będących własnością powiatu skarżyskiego:" [...]

Kontrola w zakresie dopuszczania pojazdów do ruchu drogowego - NIK

Kontrola w zakresie dopuszczania pojazdów do ruchu drogowego - NIK [...]

Kontrola projektu - "e -świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury JST"- kontrola Urzędu Kontroli Skarbowej -2016

Kontrola projektu - "e -świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury JST"- kontrola Urzędu Kontroli Skarbowej [...]

Kontrola projektu - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

Kontrola projektu - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Zawiadomienie o kontroli [...]

Kontrola w zakresie skarg i wniosków -Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola w zakresie skarg i wniosków -Świętokrzyski Urząd Wojewódzki.Zawiadomienie o kontroli [...]

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy - 2015

Protokół kontroli PIP [...]

Kontrole zewnętrzne w roku 2015

Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym w skarżysku -Kamiennej w roku 2015 ( dokumentacja ) [...]

Archiwum

[...]

metryczka