Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości -Czesław Wisowaty

Limbus USŁUGI GEODEZYJNE Skarżysko – Kamienna, dn. 12.11.2020r.
WŁODZIMIERZ CZERNILEWSKI
26-110 Skarżysko-Kamienna
Plac Floriański 1/307 tel./fax41 252 52 89
REGON 290155539 NIP 663-133-86-97
Czesław Wisowaty
Mzurowa 2
                                                   ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia granic nieruchomości Na podstawie § 37 i § 38, Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019, poz. 393), uprzejmie
zawiadamiam,
że wykonywane są czynności geodezyjne związane z ustaleniem granic nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym nr 261003_2.0001 CZERWONA GÓRKA, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 417/8 (KI1R/00003396/5). W związku z tym       w dniu 14.12.2020r. o godz. 10:00 w Łączna, Kamionki 18, w miejscu położenia działki zostaną przeprowadzone czynności ustalenia granic tych nieruchomości z nieruchomościami sąsiednimi: 416/1.
Wobec powyższego proszę o zgłoszenie się w podanym wyżej terminie na działce nr 417/8 (KI1R/00003396/5).
Pouczenie
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą by potrzebne przy ustaleniu granic ich gruntów oraz z dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy – pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje ww. czynności.
Otrzymują:
- wg rozdzielnika
……………………………………………
podpis geodety

Zawiadomienie (381kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Włodzimierz Czernilewski (12 listopada 2020)
Opublikował: Anna Cisowska (16 listopada 2020, 12:59:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 108