Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 02.11.2020 r.

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej
w Warszawie
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa
tel.: +48 22 58 70 211 | faks: +48 22 58 70 202 | e-mail: warszawa@wody.gov.pl
WA.RUZ.4210.54m.2020.WP
                                                      OBWIESZCZENIE
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
                                       z dnia 02.11.2020 r.
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. 2020, poz. 256 ze zm.) w związku z art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. a) tiret pierwsze oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2020, poz. 310 ze zm.)
                                                     zawiadamiam
o wydaniu decyzji znak: WA.RUZ.4210.54m.2020.WP w przedmiocie udzielenia spółce PCC Silicium z m. Łączna pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie
oczyszczonych wód opadowych lub roztopowych z terenu zwałowiska mas ziemnych i skalnych do wód tj. rzeki Psarki w km 22+665 poprzez istniejący wylot, pow. skarżyski, woj. świętokrzyskie.
W związku z powyższym, zainteresowane strony mogą zapoznać się, po uprzednim
umówieniu, z treścią ww. decyzji w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie
w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie z siedzibą przy ul. Zarzecze 13B,
w Wydziale Zgód Wodnoprawnych, pok. 116 w godzinach 830 – 1400.

obwieszczenie (807kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Zientara (2 listopada 2020)
Opublikował: Anna Cisowska (6 listopada 2020, 09:36:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 123