Ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 września 2020 roku w sprawie sporządzenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem

Ogłoszenie  
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 30 września 2020r.
 
w sprawie sporządzenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r. poz. 65, 284, 471, 782)

Zarząd Powiatu Skarżyskiego ogłasza, co następuje:
 
Podaje się do publicznej wiadomości wykaz lokali przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym
LpNr ewidencyjny 
nieruchomości 
 Oznaczenie 
w księdze wieczystej
Opis lokalu Cena wywoławcza czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej
 1Działka Nr 126KI1R/00016111/8Lokal użytkowy Nr 207 o pow. użytkowej 13,20m² na drugim piętrze w budynku biurowym przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej18,00zł /m2+ 23% VAT. Oprócz czynszu Najemca ponosi opłaty związane 
z utrzymaniem budynku w wysokości 5,75 zł /m2 +  23% VAT  

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa w Skarżysku-Kamiennej http://powiat.skarzyski.lo.pl.
Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej - „Echo Dnia”.
 
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku Kamiennej, tel.: 41 39 53 019, 41 39 53 021.
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu 
wz. /-/ Anna Leżańska

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 września 2020r. bezprzetargowo.pdf (299kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (30 września 2020)
Opublikował: Łukasz Krawiecki (1 października 2020, 09:48:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 172