Ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 01 lipca 2020r.

OGŁOSZENIE

ZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGO

                                      z dnia 01 lipca 2020r.

Zarząd Powiatu Skarżyskiego działając na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2020r. poz. 65, 284, 471, 782) § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. (Dz.U. 2014 poz. 1490) oraz Uchwały Nr 49/106/2015 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 18.11.2015r. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem n/w lokalu użytkowego znajdującego się w budynku biurowym przy ul. Plac Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej stanowiącego własność Powiatu Skarżyskiego

Lp.

Nr ewidencyjny 

nieruchomości

Oznaczenie 
w księdze wieczystej

Opis lokalu

Cena wywoławcza czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej

1.

Działka 
Nr 47/1, 71

KI1R/00000458/7


Lokal użytkowy Nr 308 o powierzchni użytkowej 18,50 m² na trzecim piętrze w budynku biurowym przy ul. Plac Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej.

18,00zł /m2+ 23% VAT. Oprócz czynszu Najemca ponosi opłaty związane 
z utrzymaniem budynku w wysokości 4,54 zł /m+ 23% VAT

Przetarg odbędzie się w dniu 20 lipca 2020r. o godz. 10:00 w sali 102 (I piętro) w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Konarskiego 20.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przetarg na najem w/w lokalu uważa się za rozstrzygnięty, jeżeli chociaż jeden oferent zaoferuje jedno postąpienie w wysokości 1,00 zł/m² ponad cenę wywoławczą. Osoba, która wygra przetarg zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy. Jeżeli osoba ta nie zgłosi się do podpisania umowy, Zarząd Powiatu może odstąpić od zawarcia umowy. 

Umowa na najem lokalu może zostać zawarta na okres do trzech lat.

Ogłoszenie o przetargu znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa w Skarżysku-Kamiennehttp://powiat.skarzyski.lo.pl.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku Kamiennej, tel.: 41 39 53 019, 41 39 53 021.


                                                                          Przewodniczący Zarządu Powiatu

                                                                                        Artur Berus


Ogłoszenie (141kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Dariusz Zalega (1 lipca 2020)
Opublikował: Dariusz Zalega (1 lipca 2020, 12:34:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 236