Ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego

OGŁOSZENIE

ZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGO

 z dnia 10 czerwca 2020r.

 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2020r. poz. 65, 284, 471 i 782) oraz wykonaniu Uchwały Nr 154/XX/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 kwietnia 2020 roku Zarząd Powiatu Skarżyskiego ogłasza, co następuje:

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

Lp.

Nr ewidencyjny

i powierzchnia nieruchomości

Nr księgi wieczystej

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania

Opis nieruchomości

Cena nieruchomości netto (zł)

1.

Działki Nr 4662/5 
o pow. 0,0966 ha 
i nr 4663/2 
o pow. 0,8673 ha 
Obręb 0001 Suchedniów, arkusz mapy nr 8

KI1R/00036436/8

Dla terenu, na którym jest nieruchomość obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przywodnego parku kultury, sportu i wypoczynku w Suchedniowie uchwalonego Uchwałą Nr 40/VII/2010 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 15 lipca 2010 roku

Nieruchomość położona w Suchedniowie przy ul. Sportowej 3 zabudowana czterema budynkami:

1) Budynek nr 1 (A) – szkolny, parterowy, murowany o powierzchni użytkowej 539,17m² i kubaturze 2159m³, wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, telefoniczną, system przeciwwłamaniowy. Budynek wybudowany w 1963 roku.

2) Budynek nr 2 (B) – szkolny, parterowy, murowany o powierzchni użytkowej 539,17m² i kubaturze 2159 m³, wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, telefoniczną, system przeciwwłamaniowy. Budynek wybudowany w 1963 roku.

3) Budynek nr 3 (C) – stołówki i kotłowni, parterowy, murowany 
o powierzchni użytkowej 579,20m² i kubaturze 2277m³, wyposażony 
w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, gazową. Budynek wybudowany w 1963 roku.

4) Budynek nr 4 (D) – budynek nieużytkowany, parterowy z prefabrykatów drewnianych, o powierzchni użytkowej 348,00m² i kubaturze 1050m³. Budynek wybudowany w 1970 roku, w złym stanie technicznym.

2 100 000,00

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa w Skarżysku-Kamiennej http://powiat.skarzyski.lo.pl.

Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

                                                                             Przewodniczący Zarządu Powiatu

                                                                                              Artur Berus

Ogłoszenie (120kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Dariusz Zalega (10 czerwca 2020)
Opublikował: Dariusz Zalega (10 czerwca 2020, 14:23:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 368