OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGO z dnia 29 stycznia 2020r.

OGŁOSZENIE

ZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGO

z dnia 29 stycznia 2020r.

w sprawie sporządzenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r. poz. 65) Zarząd Powiatu Skarżyskiego ogłasza, co następuje:

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz lokali przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

Lp.

Nr ewidencyjny

nieruchomości

Oznaczenie

w księdze wieczystej

 

Opis lokalu

Cena wywoławcza czynszu za 1mpowierzchni użytkowej

1.

Działka 
Nr 126

KI1R/00016111/8

Lokal użytkowy Nr 227 składającego się z dwóch pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 29,40 m², położonego na II piętrze w budynku biurowym przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej

18,00zł /m2+ 23% VAT. Oprócz czynszu Najemca ponosi opłaty związane 
z utrzymaniem budynku w wysokości 5,75 zł/m+ 23% VAT

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa w Skarżysku-Kamiennej http://powiat.skarzyski.lo.pl

Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej - „Echu Dnia”.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku Kamiennej, tel.: 41 39 53 019, 41 39 53 021.


                                                                                    Przewodniczący Zarządu Powiatu

                                                                                                     Artur Berus

Ogłoszenie (147kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Dariusz Zalega (30 stycznia 2020)
Opublikował: Dariusz Zalega (30 stycznia 2020, 09:14:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 233