OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGO

OGŁOSZENIE

ZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGO

 z dnia 22 stycznia 2020r.

 

w sprawie sporządzenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r. poz. 65) Zarząd Powiatu Skarżyskiego ogłasza, co następuje:

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz lokali przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

Lp.

Nr ewidencyjny

nieruchomości

Oznaczenie

w księdze wieczystej

Opis lokalu

Cena wywoławcza czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej

1.

Działka 
Nr 126

KI1R/00016111/8

Lokal użytkowy Nr 205 o pow. użytkowej 13,70 m² na drugim piętrze w budynku biurowym przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej

18,00zł /m2+ 23% VAT. Oprócz czynszu Najemca ponosi opłaty związane 
z utrzymaniem budynku w wysokości 5,75 zł /m+ 23% VAT

2.

Działka 
Nr 126

KI1R/00016111/8

Lokal użytkowy Nr 235 o pow. użytkowej 10,26 m² na drugim piętrze w budynku biurowym przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej

3.

Działka 
Nr 47/1,71

KI1R/00000458/7

Lokal użytkowy Nr 308 o pow. użytkowej 18,50 m² na trzecim piętrze w budynku biurowym przy ul. Plac Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej

18,00zł /m2+ 23% VAT. Oprócz czynszu Najemca ponosi opłaty związane 
z utrzymaniem budynku w wysokości 
4,54 zł/m+ 23% VAT

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa w Skarżysku-Kamiennej http://powiat.skarzyski.lo.pl

Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej - „Echu Dnia”.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej Starostwa Powiatowego 
w Skarżysku Kamiennej, tel.: 41 39 53 019, 41 39 53 021.


                                                                                             Przewodniczący Zarządu Powiatu

                                                                                                                  Artur Berus

Ogłoszenie (149kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Dariusz Zalega (23 stycznia 2020)
Opublikował: Dariusz Zalega (23 stycznia 2020, 08:57:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 289