Ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 10 października 2019r.

OGŁOSZENIE

ZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGO

z dnia 10 października 2019r.

w sprawie sporządzenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz. 2204 i 2348 oraz z 2019r. poz. 270, 492 i 801) Zarząd Powiatu Skarżyskiego ogłasza, co następuje:

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz lokali przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

Lp.

Nr ewidencyjny

nieruchomości

Oznaczenie

w księdze wieczystej

Opis lokalu

Cena wywoławcza czynszu za 1mpowierzchni użytkowej

1.

Działka 
Nr 126

KI1R/00016111/8

Lokal użytkowy Nr 229 o pow. użytkowej 13,75 m² na drugim piętrze w budynku biurowym przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej

18,00zł /m2+ 23% VAT. Oprócz czynszu Najemca ponosi opłaty związane 
z utrzymaniem budynku w wysokości 5,75 zł /m+ 23% VAT

2.

Działka 
Nr 126

KI1R/00016111/8

Lokal użytkowy Nr 234 o pow. użytkowej 9,90 m² na drugim piętrze w budynku biurowym przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej

3.

Działka 
Nr 126

KI1R/00016111/8

Lokal użytkowy Nr 238 o pow. użytkowej 9,90 m² na drugim piętrze w budynku biurowym przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej

4.

Działka 
Nr 47/1,71

KI1R/00000458/7

Lokal użytkowy Nr 312 o pow. użytkowej 13,90 m² na trzecim piętrze w budynku biurowym przy ul. Plac Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej

18,00zł /m2+ 23% VAT. Oprócz czynszu Najemca ponosi opłaty związane 
z utrzymaniem budynku w wysokości 
4,54 zł/m+ 23% VAT

5.

Działka 
Nr 47/1,71

KI1R/00000458/7

Lokal użytkowy Nr 313 o pow. użytkowej 18,50 m² na trzecim piętrze w budynku biurowym przy ul. Plac Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej

6.

Działka 
Nr 47/1,71

KI1R/00000458/7

Lokal użytkowy Nr 314 o pow. użytkowej 18,10 m² na trzecim piętrze w budynku biurowym przy ul. Plac Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej

7.

Działka 
Nr 47/1,71

KI1R/00000458/7

Lokal użytkowy Nr 315 o pow. użytkowej 16,60 m² na trzecim piętrze w budynku biurowym przy ul. Plac Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa w Skarżysku-Kamiennej http://powiat.skarzyski.lo.pl.

Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej - „Echu Dnia”.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku Kamiennej, tel.: 41 39 53 019, 41 39 53 021.

                                                                                  

                                                                                     Przewodniczący Zarządu Powiatu

                                                                                                  Artur Berus


Ogłoszenie (152kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Dariusz Zalega (11 października 2019)
Opublikował: Dariusz Zalega (11 października 2019, 10:27:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 334