Ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 sierpnia 2019r.

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGO 

z dnia 28 sierpnia 2019r. 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz. 2204 i 2348 oraz z 2019r. poz. 270, 492, 801 i 1309) Zarząd Powiatu Skarżyskiego ogłasza, co następuje: 

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym 


Lp.

Nr

ewidencyjny

nieruchomości

Oznaczenie

w księdze wieczystej

Przeznaczenie

i sposób zagospodarowania

Opis nieruchomości

Czynsz najmu nieruchomości

1.

Działki o numerach:

4662/5 o pow. 0,0966 ha

i 4663/2 o pw. 0,8673 ha.

Działki

położone są w Suchedniowie przy ul. Sportowej 3, obrębie 0001 Suchedniów, jednostce ewidencyjnej Suchedniów – miasto.

KI1R/00036436/8

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym w całości do dotychczasowego użytkowania
z obowiązkiem utrzymania występującego tam drzewostanu oraz postulatem włączenia terenu
i obiektów w granice sektora sportu.

Nieruchomość zabudowana jest czterema budynkami:

- budynek nr 1 (A) – szkolny, parterowy, murowany
o powierzchni użytkowej 539,17 m² i kubaturze 2159 m³, wyposażony
w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, telefoniczną, system przeciwwłamaniowy. Budynek zbudowany został
w 1964 roku,

- budynek nr 2 (B) – szkolny, parterowy, murowany
o powierzchni użytkowej 539,17 m² i kubaturze 2159 m³, wyposażony
w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, telefoniczną, system przeciwwłamaniowy. Budynek zbudowany został
w 1964 roku,

- budynek nr 3 (C) – stołówki i kotłowni, parterowy, murowany
o powierzchni użytkowej 579,20 m² i kubaturze 2277 m³, wyposażony
w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, gazową. Budynek zbudowany został w 1964 roku,

- budynek nr 4 (D) – budynek nieużytkowany, parterowy
z prefabrykatów drewnianych, o powierzchni użytkowej 350 m²
i kubaturze 1050 m³. Budynek w złym stanie technicznym.

Ogrodzeniem, placem i drogą, parkingiem z kostki, kanałem zaplecza, siecią zewnętrzną ściekową.

5 800,00 zł + 23% VAT/msc.

Oprócz czynszu Najemca ponosi koszty związane z dostawą gazu, energii elektrycznej, wody i ścieków, a także inne koszty związane z utrzymaniem nieruchomości.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa w Skarżysku-Kamiennej http://powiat.skarzyski.lo.pl. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej - „Echu Dnia” 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku Kamiennej, tel.: 41 39 53 019, 41 39 53 021. 


                                                                                               Przewodniczący Zarządu Powiatu 

                                                                                                                   Artur Berus


Ogłoszenie (151kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Dariusz Zalega (29 sierpnia 2019)
Opublikował: Dariusz Zalega (29 sierpnia 2019, 12:52:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 268