OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGO z dnia 21 sierpnia 2019r.

OGŁOSZENIE  
ZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGO 
z dnia 21 sierpnia 2019r. 

Zarząd Powiatu Skarżyskiego działając na podstawie art. 38, art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz. 2204 i 2348 oraz z 2019r. poz. 270, 492 i 801)), § 6 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. (t.j. Dz.U. 2014 poz. 1490 ) oraz Uchwały Nr 49/106/2015 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 18.11.2015r o g ł a s z a przetarg ustny nieograniczony na najem n/w lokali użytkowych znajdujących się w budynku biurowym przy ul. Sikorskiego 20 oraz Pl. Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej stanowiącym własność Powiatu Skarżyskiego. 

Lp.

Nr ewidencyjny

nieruchomości

Oznaczenie

w księdze wieczystej

 

Opis lokalu

Cena wywoławcza czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej

1.

Działka
Nr 126

KI1R/00016111/8

Lokal użytkowy Nr 205 o pow. użytkowej 13,70 m² na drugim piętrze w budynku biurowym przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej

18,00zł /m2+ 23% VAT. Oprócz czynszu Najemca ponosi opłaty związane 

z utrzymaniem budynku w wysokości
5,75 zł /m2 + 23% VAT

Czynsz będzie waloryzowany od 1 marca roku następnego o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłoszony przez Prezesa GUS

Zmiana stawek opłat związanych z utrzymaniem budynku dokonywana będzie w oparciu o roczne rozliczenie faktycznie poniesionych kosztów.

Najemca zobowiązany będzie uiszczać opłaty za wynajem lokali w ciągu 14 dni od prawidłowo wystawionej faktury VAT

2.

Działka
Nr 126

KI1R/00016111/8

Lokal użytkowy Nr 207 o pow. użytkowej 13,20 m² na drugim piętrze w budynku biurowym przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej

3.

Działka
Nr 126

KI1R/00016111/8

Lokal użytkowy Nr 229 o pow. użytkowej 13,75 m² na drugim piętrze w budynku biurowym przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej

4.

Działka
Nr 126

KI1R/00016111/8

Lokal użytkowy Nr 234 o pow. użytkowej 9,90 m² na drugim piętrze w budynku biurowym przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej

5.

Działka
Nr 126

KI1R/00016111/8

Lokal użytkowy Nr 235 o pow. użytkowej 10,26 m² na drugim piętrze w budynku biurowym przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej

6.

Działka
Nr 126

KI1R/00016111/8

Lokal użytkowy Nr 238 o pow. użytkowej 9,90 m² na drugim piętrze w budynku biurowym przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej

7.

Działka
Nr 126

KI1R/00016111/8

Lokal użytkowy Nr 239/240 składający się z dwóch pomieszczeń o łącznej pow. użytkowej 20,90 m² na drugim piętrze w budynku biurowym przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej

8.

Działka
Nr 47/1,71

KI1R/00000458/7

Lokal użytkowy Nr 308 o pow. użytkowej 18,50 m² na trzecim piętrze w budynku biurowym przy ul. Plac Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej

18,00zł /m2+ 23% VAT. Oprócz czynszu Najemca ponosi opłaty związane
z utrzymaniem budynku w wysokości
4,54 zł/m2 + 23% VAT

Czynsz będzie waloryzowany od 1 marca roku następnego o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłoszony przez Prezesa GUS

Zmiana stawek opłat związanych z utrzymaniem budynku dokonywana będzie w oparciu o roczne rozliczenie faktycznie poniesionych kosztów.

 Najemca zobowiązany będzie uiszczać opłaty za wynajem lokali w ciągu 14 dni od prawidłowo wystawionej faktury VAT

 

9.

Działka
Nr 47/1,71

KI1R/00000458/7

Lokal użytkowy Nr 312 o pow. użytkowej 13,90 m² na trzecim piętrze w budynku biurowym przy ul. Plac Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej

10.

Działka
Nr 47/1,71

KI1R/00000458/7

Lokal użytkowy Nr 313 o pow. użytkowej 18,50 m² na trzecim piętrze w budynku biurowym przy ul. Plac Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej

11.

Działka
Nr 47/1,71

KI1R/00000458/7

Lokal użytkowy Nr 314 o pow. użytkowej 18,10 m² na trzecim piętrze w budynku biurowym przy ul. Plac Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej

12.

Działka
Nr 47/1,71

KI1R/00000458/7

Lokal użytkowy Nr 315 o pow. użytkowej 16,60 m² na trzecim piętrze w budynku biurowym przy ul. Plac Floriański 1 w Skarżysku-KamiennejPrzetarg odbędzie się w dniu 06 września 2019r. w sali 102 (I piętro) w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Konarskiego 20 – godz. 10.00 W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przetarg na najem w/w lokali uważa się za rozstrzygnięty, jeżeli chociaż jeden oferent zaoferuje jedno postąpienie w wysokości 1,00 zł m² ponad cenę wywoławczą. Osoba która wygra przetarg zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy. Jeżeli osoba ta nie zgłosi się do podpisania umowy, Zarząd Powiatu może odstąpić od zawarcia umowy. Umowa na najem lokali może zostać zawarta na okres do trzech lat. Ogłoszenie o przetargu znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: http://powiat.skarzyski.lo.pl. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku Kamiennej, tel.: 41 39 53 019, 41 39 53 021. 

                                                                                       Przewodniczący Zarządu Powiatu                                                                                                                                                                                                                                                                                 Artur BerusOgłoszenie (156kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Dariusz Zalega (22 sierpnia 2019)
Opublikował: Dariusz Zalega (22 sierpnia 2019, 15:05:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 374