Informacja uzupełniająca dotycząca wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2013 rok

1. Kwota dotacji otrzymanych w 2013r od innych jednostek samorządu terytorialnego – 1.408.683,23zł

2. Kwota udzielonych dotacji na zadania bieżące i majątkowe w 2013r innym jednostkom samorządu terytorialnego – 260.665,23zł

3. Powiat Skarżyski otrzymał w 2013 roku środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie zł: 3.336.632,35 (częściowo była to refundacja wydatków poniesionych w roku 2012). Wydatki poniesione na realizację projektów z udziałem środków z UE wyniosły 2.835.331,75zł w tym pokryte ze środków unijnych 2.601.118,65zł. Częściowo są to wydatki, które zostaną zrefundowane w roku 2014.

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu (28 kwietnia 2014)
Opublikował: Urszula Wrona (28 kwietnia 2014, 15:53:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 694