Komunikaty

Komunikaty

Komunikaty Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Skarżysku-Kamiennej

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Skarżysku-Kamiennej z dnia 21 kwietnia 2020r. do właścicieli i zarządców obiektów małej architektury sportowo-rekreacyjnej. [...]

Komunikaty Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z rozpoczęciem sezonu jesienno-zimowego. [...]

Komunikaty Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach

Komunikat Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach dotyczący kontroli stanu technicznego placów zabaw i obiektów codziennej rekreacji. [...]

metryczka