Aktualności

Aktualności

Ogłoszenia

Ogłoszenie o zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego. [...]

Portal "Budowlane ABC"

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, pod adresem https://budowlaneabc.gov.pl uruchomiło praktyczny portal informacyjny, którego celem jest zwiększenie świadomości i poszerzenie wiedzy obywateli w zakresie procesu inwestycyjno-budowlanego. Na [...]

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Skarżysku-Kamiennej              W związku z realizacją wymogów [...]

Zaproszenie do składania ofert - ul. Olszynki Skarżysko Kościelne

Zaproszenie do składnia ofert (10)z dnia 11 czerwca 2019 roku Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Skarżysku-Kamiennej zaprasza do składania ofert na sporządzenie w formie wykonania zastępczego ekspertyzy technicznej wraz z [...]

Elektroniczna skrzynka podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) to dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci [...]

Informacja związana z użytkowaniem indywidualnych butli na gaz płynny

Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie aspektów prawnych związanych z użytkowaniem indywidualnych butli na gaz płynny. [...]

Informacja o kontrolach okresowych stanu technicznego obiektów

Szanowni właściciele i zarządcy wielkopowierzchniowych obiektów budowlanych!         Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych [...]

Warto przeczytać:

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2017/2018. [...]

metryczka