Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Konsultacje społeczne w sprawie Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Skarżyskim na lata 2019- 2021

Informujemy, iż w dniach od 13 do 20 marca 2019 roku odbywają się konsultacje społeczne z mieszkańcami w sprawie projektu Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Skarżyskim na lata 2019- [...]

Informacja o wyborze partnera na rzecz realizacji projektu

Dotyczy: otwartego naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu RPSW.09.01.00-IŻ.00-26-225/18 w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie [...]

Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera spoza sektora finansów publicznych

Powiat Skarżyski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej z dniem 14 grudnia 2018 r. na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów  w zakresie polityki [...]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Psycholog (1 etat) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej

W dniu 28.12.2016r. Komisja Rekrutacyjna w składzie: Aleksandra Biegańska-Iciek  – Przewodnicząca Komisji Karina Adarczyn – Członek Komisji Beata Herc-Jaworczak – Sekretarz Komisji dokonała otwarcia kopert ze [...]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (3 etaty) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej

W dniu 28.12.2016r. Komisja Rekrutacyjna w składzie: Aleksandra Biegańska-Iciek  – Przewodnicząca Komisji Karina Adarczyn – Członek Komisji Beata Herc-Jaworczak – Sekretarz Komisjidokonała otwarcia kopert ze [...]

Ogłoszenie o wolnym miejscu pracy na stanowisku psycholog (pełny etat) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku- Kamiennej, Plac Floriański 1, poszukuje kandydata/ki do pracy na stanowisku: psycholog - pełny etat.   I. Wymagania niezbędne: 1) wykształcenie wyższe na kierunku [...]

Ogłoszenie o wolnym miejscu pracy na stanowisku koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej. 3 pełne etaty.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku- Kamiennej, Plac Floriański 1, poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku: koordynator rodzinnej pieczy zastępczej- 3 pełne etaty.I. Koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej [...]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko doradca d.s. osób niepełnosprawnych

Informacja o wynikach naboru (ogłoszenie z 10.02.2015r.) na stanowisko  doradca d.s. osób niepełnosprawnych zatrudniony przy realizacji projektu systemowego Dobry Start współfinansowanego przez Unię Europejską przy udziale środków z [...]

Kolejny etap postępowania rekrutacyjnego (rozmowa kwalifikacyjna) na stanowisko doradca d.s. osób niepełnosprawnych

Kolejny etap postępowania rekrutacyjnego (rozmowa kwalifikacyjna) na stanowisko doradca d.s. osób niepełnosprawnych zatrudniony przy realizacji projektu systemowego Dobry Start współfinansowanego przez Unię Europejską przy udziale środków z [...]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ZASTĘPCA DYREKTORA W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W SKARŻYSKU- KAMIENNEJ

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ZASTĘPCA DYREKTORA W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W SKARŻYSKU- KAMIENNEJ, ogłoszenie z 9 lutego 2015r.Nabór zakończonyWybrany kandydat: Waldemar Mazur, Skarżysko- Kamienna [...]

Kolejny etap postępowania rekrutacyjnego (rozmowa kwalifikacyjna) na stanowisko ZASTĘPCA DYREKTORA W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W SKARŻYSKU- KAMIENNEJ

Kolejny etap postępowania rekrutacyjnego (rozmowa kwalifikacyjna) na stanowisko ZASTĘPCA DYREKTORA W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W SKARŻYSKU - KAMIENNEJ - ogłoszenie z dn. 9 lutego 2015r. zostanie przeprowadzony w dniu 25.02.2015r. od [...]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku- Kamiennej, Plac Floriański 1, 26- 110 Skarżysko- Kamienna ogłasza nabór na wolne stanowisko: Doradca d.s. osób niepełnosprawnych zatrudniony przy realizacji projektu systemowego [...]

Nabór na stanowisko Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej, Pl. Floriański 1

DYREKTOR Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej ogłasza nabór na stanowisko Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej, Pl. Floriański 1   I. Niezbędne [...]

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Nazwa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Herb lub logo Adres Plac Floriański 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna Telefon/Fax 41 [...]

metryczka