Ogłoszenia o zamówieniach

Ogłoszenia o zamówieniach

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T - Etap II

Ogłoszenie nr 536397-N-2020 z dnia 2020-05-04 r. Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych: Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T relacji Skarżysko-Kamienna - Mirzec [...]

Opracowanie dokumentacji projektowej - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0437T

Ogłoszenie nr 526295-N-2020 z dnia 2020-03-24 r. Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa chodnika w [...]

opracowanie dokumentacji projektowej - rozbudowa drogi powiatowej ul. Łyżwy w Skarżysku-Kamiennej

Ogłoszenie nr 526122-N-2020 z dnia 2020-03-23 r. Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Rozbudowa drogi [...]

Opracowanie dokumentacji na budowę drogi Nr 0573T

Ogłoszenie nr 525930-N-2020 z dnia 2020-03-23 r. Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa drogi [...]

Ogłoszenie o zamówieniu - remonty cząstkowe w 2020 r.

Ogłoszenie nr 505898-N-2020 z dnia 2020-01-27 r. Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie [...]

Utrzymanie zieleni na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej w 2020 r.

Ogłoszenie nr 503770-N-2020 z dnia 2020-01-17 r. Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych: Utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych na terenie miasta [...]

Ogłoszenie o zamówieniu -zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2019/2020

Ogłoszenie nr 611314-N-2019 z dnia 2019-10-17 r. Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych: Świadczenie usług samochodami ciężarowymi przy zimowym utrzymaniu [...]

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2019/2020

Ogłoszenie nr 607608-N-2019 z dnia 2019-10-09 r. Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych: Świadczenie usług samochodami ciężarowymi przy zimowym utrzymaniu [...]

Budowa ul. Ponurego w Skarżysku-Kamiennej - ETAP II

Ogłoszenie nr 605290-N-2019 z dnia 2019-10-03 r. Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych: Budowa ul. Ponurego w Skarżysku-Kamiennej - ETAP II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane [...]

Ogłoszenie o zamówieniu - zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2019/2020 i 2020/2021

Ogłoszenie nr 594562-N-2019 z dnia 2019-09-06 r. Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych: Świadczenie usług samochodami ciężarowymi przy zimowym utrzymaniu [...]

Ogłoszenie o zamówieniu - remont drogi powiatowej 0307T

Ogłoszenie nr 593877-N-2019 z dnia 2019-09-05 r. Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych: Remont drogi powiatowej 0307 T na odcinku Zalezianka -Belno [...]

Ogłoszenie o zamówieniu - odbudowa drogi powiatowej 0595T

Ogłoszenie nr 592118-N-2019 z dnia 2019-09-02 r. Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych: Odbudowa drogi powiatowej 0595T Klonów – Nademłynie [...]

Ogłoszenie o zamówieniu - odbudowa drogi nr 0587T

Ogłoszenie nr 591844-N-2019 z dnia 2019-08-30 r. Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych: Odbudowa drogi powiatowej 0587T Gózd – Psary – Bodzentyn od km 0 + [...]

Ogłoszenie o zamówieniu - świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowym 2019/2020 i 2020/20121

Ogłoszenie nr 578279-N-2019 z dnia 2019-07-25 r. Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych: Świadczenie usług samochodami ciężarowymi przy zimowym utrzymaniu [...]

Świadczenie usług samochodami ciężarowymi przy zimowym utrzymaniu dróg

Ogłoszenie nr 572469-N-2019 z dnia 2019-07-12 r. Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych: Świadczenie usług samochodami ciężarowymi przy zimowym utrzymaniu [...]

Ogłoszenie o zamówieniu - utrzymanie zieleni

Ogłoszenie nr 534676-N-2019 z dnia 2019-04-08 r. Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych: Utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych na terenie miasta [...]

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi powiatowej Nr 0588 T w m. Podzagnańszcze, gmina Łączna

Ogłoszenie nr 532489-N-2019 z dnia 2019-04-02 r. Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0588 T w m. Podzagnańszcze, gmina [...]

ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi powiatowej nr 0441T w m. Mroczków, gmina Bliżyn

Ogłoszenie nr 531911-N-2019 z dnia 2019-04-01 r. Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych: Przebudowa drogi powiatowej nr 0441T w m. Mroczków, gmina Bliżyn [...]

Remonty cząstkowe dróg powiatowych

Ogłoszenie nr 515651-N-2019 z dnia 2019-02-19 r. Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie [...]

Usługi w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku Kamiennej

Ogłoszenie nr 511458-N-2019 z dnia 2019-02-08 r. Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych: Usługi w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej [...]

Ogłoszenie o zamówieniu przebudowa drogi 0557T - zjazdy strona prawa

Ogłoszenie nr 660672-N-2018 z dnia 2018-12-12 r. Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T relacji Skarżysko-Kamienna - [...]

Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego

Ogłoszenie nr 643666-N-2018 z dnia 2018-10-31 r. Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa [...]

Przebudowa drogi powiatowej nr 0446T w miejscowości Sorbin w Gm. Bliżyn

Ogłoszenie nr 629915-N-2018 z dnia 2018-10-01 r. Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych: Przebudowa drogi powiatowej nr 0446T w miejscowości Sorbin w Gm. Bliżyn [...]

Świadczenie usług samochodami ciężarowymi przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowym 2018/2019

Ogłoszenie nr 621681-N-2018 z dnia 2018-09-27 r. Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych: Świadczenie usług samochodami ciężarowymi przy zimowym utrzymaniu [...]

Przebudowa drogi powiatowej nr 0594T wraz z budową chodnika - ul. Zagórska w Suchedniowie

Ogłoszenie nr 553851-N-2018 z dnia 2018-05-07 r. Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych: Przebudowa drogi powiatowej nr 0594T wraz z budową chodnika - ul. [...]

Ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa drogi powiatowej nr 0557T

Ogłoszenie nr 518302-N-2018 z dnia 2018-02-15 r. Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych: Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T relacji Skarżysko-Kamienna - Mirzec - [...]

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych

Ogłoszenie nr 511691-N-2018 z dnia 2018-02-01 r. Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie [...]

Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0576T

Ogłoszenie nr 623105-N-2017 z dnia 2017-12-01 r. Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych: Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0576T w km 2+093 w [...]

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 591202-N-2017 z dnia 2017-09-21 r. Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych: Świadczenie usług samochodami ciężarowymi przy zimowym utrzymaniu [...]

Ogłoszenie o zamówieniu - zimowe utrzymanie dróg powiatowych

Ogłoszenie nr 586878-N-2017 z dnia 2017-09-12 r. Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych: Świadczenie usług samochodami ciężarowymi przy zimowym utrzymaniu [...]

Ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa drogi powiatowej nr 0590 w m. Podłazie

Ogłoszenie nr 566287-N-2017 z dnia 2017-08-09 r. Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych: Przebudowa drogi powiatowej nr 0590T w miejscowości Podłazie [...]

Ogłoszenie o zamówieniu - budowa chodnika w msc. Odrowążek

Ogłoszenie nr 548191-N-2017 z dnia 2017-07-11 r. Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych: Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 0446T Bliżyn-Odrowążek [...]

Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa ul. Ponurego w Skarżysku-Ksmiennej

Ogłoszenie nr 544427-N-2017 z dnia 2017-07-04 r. Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych: Budowa ul. Ponurego w Skarżysku-Kamiennej OGŁOSZENIE O [...]

Przebudowa mostu w m.Majków

Ogłoszenie nr 532966-N-2017 z dnia 2017-06-14 r. Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych: Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0576T w km 2+093 w [...]

budowa chodnika w m. Mostki

Ogłoszenie nr 529022-N-2017 z dnia 2017-06-12 r. Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0578T w m. Mostki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane [...]

Przebudowa drogi powiatowej nr 0558T - ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 522006-N-2017 z dnia 2017-05-31 r. Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0558T na odcinku ul. Spokojnej polegająca na budowie chodnika od skrzyżowania z drogą Nr [...]

Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa ul. Ponurego w Skarzysku-Kamiennej

Ogłoszenie nr 520081-N-2017 z dnia 2017-05-30 r. Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych: Budowa ul. Ponurego w Skarżysku-Kamiennej OGŁOSZENIE O [...]

Przebudowa ul. Paryskiej w Skarżysku-Kamiennej - ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 520577-N-2017 z dnia 2017-05-30 r. Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych: Przebudowa ul. Paryskiej na odcinku od ul. Krasińskiego do ul. Norwida w Skarżysku-Kamiennej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [...]

Ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa mostu w ciągu drogi nr 0576T

Ogłoszenie nr 517868-N-2017 z dnia 2017-05-25 r. Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych: Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0576T w km 2+093 w miejscowości Majków polegająca na wzmocnieniu [...]

Ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa drogi powiatowej Nr 0558T

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.powiat.skarzyski.lo.pl Ogłoszenie nr 61611 - 2017 z dnia 2017-04-07 r. [...]

Ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa ul. Paryskiej w Skarżysku-Kamiennej

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.powiat.skarzyski.lo.pl Ogłoszenie nr 61264 - 2017 z dnia 2017-04-07 r. [...]

Ogłoszenie o zamówieniu - remonty cząstkowe dróg powiatowych

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.powiat.skarzyski.lo.pl Ogłoszenie nr 21288 - 2017 z dnia 2017-02-07 r. [...]

Ogłoszenie o zamówieniu - opracowanie dokumentacji projektowych dla inwestycji drogowych

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): www.powiat.skarzyski.lo.pl Ogłoszenie nr 337332 - 2016 z dnia 2016-11-07 r. [...]

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - rozbudowa mostu ul. Żeromskiego w Suchedniowie

Skarżysko-Kamienna: Rozbudowa obiektu mostowego w km 1+543 drogi powiatowej nr 0592T ul. Żeromskiego w m. Suchedniów wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie - zamówienie uzupełniające (przebudowa dojazdów do mostu) Numer ogłoszenia: 153523 [...]

Ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa chodnika ul. Langiewicza w Suchedniowie

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.skarzyski.lo.pl Skarżysko-Kamienna: Przebudowa chodnika ul. Langiewicza na odcinku od [...]

Przebudowa ul. 1-go Maja wraz z budową chodnika w Skarzysku-Kamiennej

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.skarzyski.lo.pl Skarżysko-Kamienna: Przebudowa ul. 1-go Maja w granicach istniejącego pasa [...]

Ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa drogi powiatowej nr 0441T Mroczków-Rędocin

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.skarzyski.lo.pl Skarżysko-Kamienna: Przebudowa drogi powiatowej nr 0441T Mroczków - Rędocin - [...]

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa ul. Rycerskiej w Skarżysku-Kamiennej od km 1 + 400 do km 2 + 200

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.skarzyski.lo.pl Skarżysko-Kamienna: Przebudowa ul. Rycerskiej na odcinku od km 1 + 400 do km 2 + 200 [...]

Ogłoszenie o zamówieniu - rozbudowa mostu ul. Żeromskiego w Suchedniowie

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.skarzyski.lo.pl Skarżysko-Kamienna: Rozbudowa obiektu mostowego km 1+543 drogi powiatowej nr 0592T [...]

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa ul. Szydłowieckiej w Skarżysku-Kamiennej

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.skarzyski.lo.pl Skarżysko-Kamienna: Przebudowa ul. Szydłowieckiej oraz ul. Niepodległości na [...]

Ogłoszenie o zamówieniu - remonty cząstkowe

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.skarzyski.lo.pl Skarżysko-Kamienna: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na [...]

Ogłoszenie o zamówieniu - ubezpieczenie majątku oraz OC działalności (zarządzanie drogami) Zarządu Dróg Powiatowych

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.skarzyski.lo.pl Skarżysko-Kamienna: ubezpieczenie majątku oraz OC działalności (zarządzanie [...]

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - zamówienie uzupełniające rozbudowa mostu w ciagu drogi 0445T

Skarżysko-Kamienna: Rozbudowa istniejącego obiektu mostowego przez rzekę Kamienną w ciągu drogi powiatowej nr 0445T ulica Staszica w Bliżynie wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie - zamówienie uzupełniające (przebudowa dojazdów do [...]

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - zamówienie uzupełniające

Skarżysko-Kamienna: Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 0575T (ul. Staffa w m. Majków, gmina Skarżysko Kościelne, powiat Skarżyski) i nr 0575T (ul. Młyńska w m. Parszów, gmina Wąchock, powiat [...]

Ogłoszenie o zamówieniu - świadczenie usług samochodami ciężarowymi przy zimowym utrzymaniu dróg dróg powiatowych

Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług samochodami ciężarowymi przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie gmin Skarżysko-Kamienna, Łączna, Suchedniów oraz Skarżysko Kościelne w sezonie zimowym 2015/2016 i 20 [...]

Ogłoszenie o zamówieniu - remomnty cząstkowe w technologii powierzchniowego utrwalenia

Skarżysko-Kamienna: Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych w technologii powierzchniowego utrwalenia na terenie powiatu skarżyskiego w 2015 r. Numer ogłoszenia: 138360 - 2015; [...]

Ogłoszenie o zamówieniu - rozbudowa obiektu mostowego w m. Blizyn

Skarżysko-Kamienna: Rozbudowa istniejącego obiektu mostowego przez rzekę Kamienną w ciągu drogi powiatowej nr 0445T ulica Staszica w Bliżynie wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie Numer ogłoszenia: 133824 - 2015; data zamieszczenia: [...]

Ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa drogi powiatowej nr 0593T w m. Występa

Skarżysko-Kamienna: Przebudowa drogi powiatowej nr 0593T w miejscowości Występa w gminie Łączna Numer ogłoszenia: 132462 - 2015; data zamieszczenia: 02.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: [...]

Ogłoszenie o zamówieniu - remonty czastkowe w technologii powierzchniowego utrwalenia

Skarżysko-Kamienna: wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych w technologii powierzchniowego utrwalenia na terenie powiatu skarżyskiego w 2015 r. Numer ogłoszenia: 114772 - 2015; data zamieszczenia: [...]

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa ulicy Książęcej w Skarżysku–Kamiennej

Skarżysko-Kamienna: Przebudowa ulicy Książęcej w Skarżysku-Kamiennej dz. nr ewid. 4085/2 od km 0+000 do km 1+099,37 Numer ogłoszenia: 80996 - 2015; data zamieszczenia: 10.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie [...]

Ogłoszenie o zamówieniu - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych

Skarżysko-Kamienna: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu skarżyskiego Numer ogłoszenia: 58424 - 2015; data zamieszczenia: 17.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie [...]

Ogłoszenie o zamówieniu - Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 0575T

Skarżysko-Kamienna: Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 0575T (ul. Staffa w m. Majków, gmina Skarżysko Kościelne, powiat Skarżyski) i nr 0575T (ul. Młyńska w m. Parszów, gmina Wąchock, powiat Starachowicki) Numer ogłoszenia: 30684 - [...]

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - zimowe utrzymanie chodników

Skarżysko-Kamienna: Zamówienie uzupełniające w stosunku do zamówienia podstawowego - Umowy Nr ZDP.273.1.45.2012 z dnia 28.11.2012 r. obejmującego zimowe utrzymanie chodników i schodów terenowych w ciągach dróg powiatowych na terenie [...]

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umwoy

Skarżysko-Kamienna: zamówienie uzupełniające w stosunku do zamówienia podstawowego realizowanego na podstawie Umowy Nr ZDP.273.1.42.2014 z dnia 16.10.2014 r. na wykonanie zadania Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0556T od km [...]

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi powiatowej nr 0593T

Skarżysko-Kamienna: Przebudowa drogi powiatowej nr 0593T w miejscowości Występa w gminie Łączna Numer ogłoszenia: 326452 - 2014; data zamieszczenia: 02.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: [...]

Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dóg powiatowych

Skarżysko-Kamienna: Świadczenie usług samochodami ciężarowymi przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie gmin Skarżysko-Kamienna, Łączna, Suchedniów oraz Skarżysko Kościelne w sezonie zimowym 2014/2015 Numer ogłoszenia: [...]

Ogłoszenie o zamówieniu - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0556T

Skarżysko-Kamienna: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0556T od km 0+900,00 do km 1+150,00 w miejscowości Świerczek Gmina Skarżysko Kościelne Numer ogłoszenia: 311212 - 2014; data zamieszczenia: 18.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty [...]

Ogłoszenie o zamówieniu - świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych

Skarżysko-Kamienna: Świadczenie usług samochodami ciężarowymi przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie gmin Skarżysko-Kamienna, Łączna, Suchedniów oraz Skarżysko Kościelne w sezonie [...]

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa ul. 1-go Maja w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z budową chodnika i przebudową istniejących wjazdów na odcinku od mostu na rzece Oleśnica do granicy miasta w Skarżysku-Kamiennej

Skarżysko-Kamienna: Przebudowa ul. 1-go Maja w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z budową chodnika i przebudową istniejących wjazdów na odcinku od mostu na rzece Oleśnica do granicy miasta w Skarżysku-Kamiennej Numer [...]

Ogłoszenie o zamówieniu - zakup wraz z dostawa soli drogowej

Skarżysko-Kamienna: Zakup wraz z dostawą soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych Numer ogłoszenia: 287920 - 2014; data zamieszczenia: 29.08.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: [...]

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa ulicy Książęcej w Skarżysku-Kamiennej

Skarżysko-Kamienna: Przebudowa ulicy Książęcej w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od km 1+099,37 do km 1+929,37 Numer ogłoszenia: 274998 - 2014; data zamieszczenia: 19.08.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie [...]

Ogłoszenie o zamówieniu

Skarżysko-Kamienna: Przebudowa drogi powiatowej nr 0593T w miejscowości Występa w gminie Łączna Numer ogłoszenia: 269400 - 2014; data zamieszczenia: 12.08.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: [...]

Ogłoszenie o zqamówieniu - Przebudowa drogi powiatowej nr 0593T w miejscowości Występa w gminie Łączna

Skarżysko-Kamienna: Przebudowa drogi powiatowej nr 0593T w miejscowości Występa w gminie Łączna Numer ogłoszenia: 238644 - 2014; data zamieszczenia: 16.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: [...]

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Skarżysko-Kamienna: zamówienie uzupełniające w stosunku do zamówienia podstawowego realizowanego na podstawie Umowy Nr ZDP.273.1.13.2014 z dnia 21.05.2014 r. na wykonanie zadania Przebudowa drogi nr 0557T wraz z poprawą [...]

Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa skrzyżowania dróg powiatowych w formie ronda w w Skarżysku Kościelnym

Skarżysko-Kamienna: Budowa skrzyżowania dróg powiatowych w formie ronda w miejsce skrzyżowania czterowylotowego dróg powiatowych w Skarżysku Kościelnym tj. drogi nr 0555T ul. Szkolna, droga Nr 0556T ul. Kolonia, droga Nr 0557T ul. [...]

Rozbudowa drogi powiatowej nr 0445T Bliżyn-Zbrojów na odcinku od mostu na rzece Kobylance do ul. Zafabrycznej

Skarżysko-Kamienna: Rozbudowa drogi powiatowej nr 0445T Bliżyn-Zbrojów na odcinku od mostu na rzece Kobylance do ul. Zafabrycznej Numer ogłoszenia: 183532 - 2014; data zamieszczenia: 30.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty [...]

Ogłoszenie o zamówieniu - budowa skrzyżowania dróg powiatowych w formie ronda w Skarżysku Kościelnym

  Skarżysko-Kamienna: Budowa skrzyżowania dróg powiatowych w formie ronda w miejsce skrzyżowania czterowylotowego dróg powiatowych w Skarżysku Kościelnym tj. drogi nr 0555T ul. Szkolna, droga Nr 0556T ul. Kolonia, droga Nr [...]

Ogłoszenie o zamówieniu - Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa nowoprojektowanego w km 0+078 drogi powiatowej nr 0441T w m. Płaczków wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie

Skarżysko-Kamienna: Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa nowoprojektowanego w km 0+078 drogi powiatowej nr 0441T w m. Płaczków wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie Numer ogłoszenia: 174496 - 2014; data zamieszczenia: [...]

Ogłoszenie o zamówieniu - Rozbudowa drogi powiatowej ul. Metalowców wraz z przebudową infrastruktury technicznej oraz budową „małego ronda” na skrzyżowaniu z ul. Paryską i Norwida w Skarżysku-Kamiennej

Skarżysko-Kamienna: Rozbudowa drogi powiatowej ul. Metalowców wraz z przebudową infrastruktury technicznej oraz budową małego ronda na skrzyżowaniu z ul. Paryską i Norwida w Skarżysku-Kamiennej Numer ogłoszenia: [...]

Ogłoszenie o zamówieniu- Przebudowa drogi nr 0557T wraz z poprawą odwodnienia i przebudową przepustów w km 4 + 237 do km 7 +749

Skarżysko-Kamienna: Przebudowa drogi nr 0557T wraz z poprawą odwodnienia i przebudową przepustów w km 4 + 237 do km 7 +749 Numer ogłoszenia: 127018 - 2014; data zamieszczenia: 14.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [...]

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi powiatowej ul. Rycerska na odcinku od ul. Kopernika do ul. Warszawskiej w Skarżysku-Kamiennej od km 0 + 800 do km 1 + 400

Skarżysko-Kamienna: Przebudowa drogi powiatowej ul. Rycerska na odcinku od ul. Kopernika do ul. Warszawskiej w Skarżysku-Kamiennej od km 0 + 800 do km 1 + 400 Numer ogłoszenia: 109904 - 2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O [...]

Sprzątanie ulic i dróg powiatowych na terenie powiatu skarżyskiego w 2014 roku

Skarżysko-Kamienna: Sprzątanie ulic i dróg powiatowych na terenie powiatu skarżyskiego w 2014 roku Numer ogłoszenia: 83712 - 2014; data zamieszczenia: 12.03.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: [...]

Wykonanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych powiatu skarżyskiego w 2014 roku

Skarżysko-Kamienna: Wykonanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych powiatu skarżyskiego w 2014 roku Numer ogłoszenia: 80876 - 2014; data zamieszczenia: 11.03.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie [...]

Rozbudowa drogi powiatowej nr 0445T Bliżyn-Zbrojów na odcinku od mostu na rzece Kobylance do ul. Zafabrycznej

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:www.skarzysko.powiat.lo.pl________________________________________Skarżysko-Kamienna: Rozbudowa drogi powiatowej nr 0445T Bliżyn-Zbrojów [...]

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu skarżyskiego

Skarżysko-Kamienna: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu skarżyskiego Numer ogłoszenia: 49092 - 2014; data zamieszczenia: 12.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie [...]

metryczka