Obwieszczenie z 08.05.2017r. ul. Leśna Skarżysko Kościelne


                                                  Obwieszczenie
                                           Starosty Skarżyskiego
                                                z dnia 08.05.2017r.
 
 
o możliwości zapoznania się z aktami niżej wymienionej sprawy OS.II.6341.17.2017 w terminie 14 dni  od   daty  ukazania   się  obwieszczenia  oraz  możliwości składania w    tym   terminie wypowiedzi  i zastrzeżeń   co   do zebranych dowodów i materiałów
 
 
Stosownie  do   art. art.127 ust. 7a    ustawy   z   dnia  18   lipca   2001r.   -    Prawo wodne (Dz. U.2015.469 z dnia 01.04.2015r.) oraz  z art. 10 §1, art. 49 i art. 61 §4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z dnia 07.01.2016) zawiadamia się,  że w dniu 05.05.2017r.   na   wniosek   Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a,   26-115  Skarżysko Kościelne  zostało  wszczęte  postępowanie administracyjne  w  sprawie  udzielenia  pozwoleń wodnoprawnych na:
-  wykonanie rowu przydrożnego drogi gminnej w km 0+000,0 do km 0+842,15 –
   dł. 842,15  mb
- odprowadzenie   wód   opadowych   i roztopowych z planowanej do rozbudowy
   drogi gminnej   nr 379004T Świerczek – Jagodne ulica Leśna  w  miejscowości
   Skarżysko  Kościelne

 
 
W terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości strony postępowania mogą  zapoznać   się   z   aktami   sprawy   oraz  składać w tym terminie wypowiedzi i zastrzeżenia, co  do  zebranych  dowodów  i  materiałów w siedzibie Starostwa Powiatowego w   Skarżysku-Kamiennej Plac Floriański 1 (Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój 108,
w godzinach 7.30-15.30).
 
 
                                                          Starosta Skarżyski
 
 
                                                            Jerzy Żmijewski
 

metryczka


Wytworzył: Irena Witaszek-Kapusta (8 maja 2017)
Opublikował: Irena Witaszek-Kapusta (8 maja 2017, 10:20:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 274