Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego z dnia 30.09.2016r.


 
 
 
                                                                Obwieszczenie
                                                                             Starosty Skarżyskiego
                                                                             z dnia 30.09.2016r.

 
 
o możliwości zapoznania  się  z  aktami niżej wymienionej  sprawy   znak: OS.II.6341.34.2016 w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia oraz możliwości składania w tym terminie wypowiedzi i zastrzeżeń co do zebranych dowodów i materiałów w siedzibie Starostwa Powiatowego w Skarżysku - Kamiennej Plac Floriański 1  (Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój 108, w godzinach 730- 1530)
 
STOSOWNIE DO ART. 127 UST. 7 USTAWY Z DNIA 18 LIPCA 2001R. - PRAWO WODNE (tekst jednolity Dz. U. Nr 2012 poz.145) ORAZ ART.10§1, ART.49 I ART. 61 § 4 USTAWY Z DNIA 14 CZERWCA 1960 R. KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) ZAWIADAMIA SIĘ, ŻE W DNIU 30 WRZEŚNIA 2016 R. NA WNIOSEK UL. JAGIELOŃSKA 72, 25-602 KIELCE ZOSTAŁO WSZCZĘTE POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE UDZIELENIA POZWOLEŃ WODNOPRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z INWESTYCJĄ DOT.  ODWODNIENIA PRZEBUDOWANEJ I ROZBUDOWYWANEJ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 751 SUCHEDNIÓW – OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA ODCINKU OD KM 0+000 DO KM 6+530 NA TERENIE GMINY SUCHEDNIÓW
 
 
 
 
 
                                                                      Starosta Skarżyski
 
 
 
                                                                      Jerzy Żmijewski
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Irena Witaszek-Kapusta (30 września 2016)
Opublikował: Irena Witaszek-Kapusta (30 września 2016, 12:01:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 139