Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego z dnia 02.09.2016r.

o możliwości zapoznania się z aktami niżej wymienionej sprawy znak: OS.II.6341.32.2016 w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia oraz możliwości składania w tym terminie wypowiedzi i zastrzeżeń co do zebranych dowodów i materiałów w siedzibie Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, Plac Floriański 1, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pokój 108, w godzinach 7:30 - 15:30.
 
STOSOWNIE DO ART. 127 UST. 7 USTAWY Z DNIA 18 LIPCA 2001R. - PRAWO WODNE (tekst jednolity Dz. U. Nr 2012 poz.145) ORAZ ART.10§1, ART.49 I ART. 61§4 USTAWY Z DNIA 14 CZERWCA 1960 R. KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) ZAWIADAMIA SIĘ, ŻE W DNIU 31 SIERPNIA 2016 R. NA WNIOSEK Biura Projektów i Mostów ul. Rydłówka 44/7, 30-363 Kraków działającego z pełnomocnictwa Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach ZOSTAŁO WSZCZĘTE POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na: likwidację istniejących rowów, przebudowę istniejących rowów, budowę nowych rowów  oraz budowę dwóch zbiorników infiltracyjnych w ciągu drogi.

metryczka


Wytworzył: Irena Witaszek-Kapusta (2 września 2016)
Opublikował: Irena Witaszek-Kapusta (2 września 2016, 13:35:44)

Ostatnia zmiana: Mariusz Bartosik (6 września 2016, 14:18:49)
Zmieniono: Zmiana formatowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 181